M och KD rör inte anslag till naturskydd

VÅRÄNDRINGSBUDGET. Moderaterna och Kristdemokraterna rör inte den återställning av anslagen för skydd av natur som regeringen gör i vårändringsbudgeten. Däremot står de två partierna fast vid att Klimatklivet ska avskaffas.

När riksdagen röstade igenom den så kallade M+KD-budgeten i december innebar det omfattande nedskärningar av anslagen till skydd av värdefull natur och klimatinvesteringar. I vårändringsbudgeten fokuserade regeringen framför allt på att återställa anslaget till klimatinvesteringar, Klimatklivet, men återförde även totalt 250 miljoner kronor till skydd av natur.

När Moderaterna och Kristdemokraterna nu har lagt sin gemensamma följdmotion till vårändringsbudgeten så står de två partierna fast vid att Klimatklivet ska läggas ned och stryker bort 750 miljoner kronor från anslaget. Däremot rör partierna inte de 100 miljoner kronorna till anslaget skydd av värdefull natur eller de 150 miljoner kronorna till markägare med nyckelbiotopsrika skogar.

Kristdemokraternas miljöpolitiska talesperson Kjell-Arne Ottosson hänvisar till de köer och väntan på ersättning vid reservatsbildningar som de neddragna anslagen orsakat för markägare runt om i landet.

Login