M, KD, SD och C tvingade regeringen ändra vattenlinje

VATTENDIREKTIVET. Regeringen blev överkörd av riksdagens EU-nämnd inför EU:s miljöministermöte. Men uttalandet från miljöminister Isabella Lövin (MP) tas ändå emot väl av båda sidor i konflikten om vattendirektivets framtid.

Påtryckningsarbetet för att både försvara och öppna upp EU:s ramvattendirektiv för en omförhandling fortsätter.

Försvararna av direktivet befarar att ramverket – som ska sätta unionen mot målet att uppnå god vattenkvalitet – skulle urholkas vid en översyn. Motståndarna anser att vissa förändringar behövs, bland annat för att industrin ska kunna göra den omställning mot fossilfrihet som behövs.

Den svenska positionen har tidigare varit oklar. Men inför förra veckans miljöministermöte började det röra på sig. Centerpartiet och Moderaterna – som tidigare drivit på för en öppning av direktivet – fick nämligen stöd av både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i den förberedande EU-nämnden. Därigenom kunde de få till en majoritet för att pressa på regeringen att förändra sin position.

Login