Lööf: Skogsfrågorna centrala i överenskommelsen

REGERINGSBILDNING. Flygskatten återinförs, nyckelbiotopsinventeringen avbryts, ett stoppår för försäljning av fossildrivna bilar och en utredning om stärkt äganderätt. Partierna har fått ge och ta på miljö- och klimatområdet i förslaget till uppgörelse mellan C, L, S och MP.

I det femton sidor långa förslaget till sakpolitisk överenskommelse mellan C, L, S och MP finns det ett textavsnitt som var avgörande, sade centerledaren Annie Lööf vid pressträffen på fredagseftermiddagen.

– Där är en lång text som är oerhört central för att det här ska bli av, sade hon och syftade på det avsnitt som handlar om dels skogspolitiken dels strandskyddet.

Enligt förslaget ska det tillsättas en utredning om stärkt äganderätt, artskyddsförordningen ska ses över och det nationella skogsprogrammet ska utvecklas och främja "en växande skogsnäring" och den nationella inventeringen av landets skogar avbryts.

Login