Lista: Nyheterna i S+MP+L+C:s klimatsamarbete

REGERINGSSAMARBETET. Kärt barn har många namn, men det går att spåra en hel del nya åtgärder i den klimatpolitiska handlingsplanen. Här är Altingets genomgång.

När regeringen efter många om och men presenterade den klimatpolitiska handlingsplanen i slutet av december innehöll den enligt vice statsministern Isabella Lövin (MP) 132 åtgärder, varav en tredjedel ska vara nytillskott.

Men hur många punkter som verkligen är nya åtgärder råder det viss oklarhet kring. Och att planen skulle omfatta just 132 åtgärder är inte heller något som Centerns klimat- och energipolitiska talesperson Rickard Nordin är beredd att gå med på.

– Det är lite rörigt kan man säga. Rörande de 132 punkterna, till och börja, så skulle jag säga att det är regeringens urval. De punkterna har vi inte förhandlat, utan det har de valt. Det är också exempelvis en hel del av de punkterna som de har kapat lite i – bland annat genom att inte ta med hela texten. Sedan finns det saker som jag inte tycker står med alls. Så att säga att överenskommelsen består av 132 punkter, det vete katten, säger han till Altinget.

Rickard Nordin saknar bland annat skrivningarna om att förändra förordningarna så att kommuner kan differentiera p-avgifter för miljöbilar och använda p-avgifter i klimatstyrande syfte. 

Login