Maskinerna som gör slitgörat ska också minska utsläppen

ARBETSMASKINER. Gruvtruckar, hjullastare och gräsklippare – det är en brokig skara som tillsammans står för runt sju procent av växthusgasutsläppen i Sverige. Naturvårdsverket sneglar nu på Norge i jakt på åtgärder för att pressa ned sektorns utsläpp.

Foto: Günter Schiffmann © European Union , 2013
Jacob Hederos

Allt fokus har legat på transportsektorn, även om det har nämnts att det finns ett behov av åtgärder på arbetsmaskinsidan

Magnus Lindgren
Trafikverket

Naturvårdsverket håller precis på att avsluta sin analys som ska kartlägga utsläppen från den splittrade sektorn och sedan föreslå åtgärder som kan dra ner utsläppen. Senast den 28 april presenteras

Dokumentation

Under svensk lupp sedan år 2012 

  • Utsläppen från arbetsmaskiner uppmärksammades främst i samband med arbetet till färdplan 2050. ”Anledningen till att de inte uppmärksammats som grupp tidigare beror sannolikt på att de är fördelade över många olika sektorer” skriver Energimyndigheten i sin rapport. Sedan år 2012 har flera utredningar tittat på olika åtgärder på området, och nu väntar alltså ett besked från Naturvårdsverkets sida.
  • Spridningen i användningen är också stor i sektorn. Skogsmaskiner utgör exempelvis bara två procent av marknaden enligt Energimyndighetens rapport, men används långt mer än exempelvis jordbrukets maskiner, som utgör 70 procent av antalet större arbetsmaskiner. Skogsbruket beräknas stå för 15 procent av utsläppen från sektorn. Gemensamt för de två sektorerna är att de arbetar över stora ytor, och därför anses elektrifieringen vara en svår väg framåt för att få ner utsläppen. Däremot är en ökad inblandning av biobränslen aktuellt.
  • Läs mer om regelverket för att få ner de luftkvalitetspåverkande utsläppen från arbetsmaskiner här
  • The International Council on Clean Transport har också skrivit flera rapporter om de olika potentiella sätten att ställa om sektorn.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00