Axelsson: Vänta inte – underlätta för koldioxidlagring redan nu

KLIMAT. Samordnaren för regeringens plattform för fossilfrihet riktar kritik mot att arbetet med att underlätta för transporter av koldioxid inte får mer uppbackning politiskt.

Foto: Fossilfritt Sverige
Jacob Hederos

Regeringen bör inte vänta längre, menar samordnaren för arbetet inom Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson. Redan nu behövs det tas politiska steg för att underlätta för insamling, användning och lagring av

Dokumentation

Fler legala hinder

Det finns fler andra utpekade regelmässiga hinder för att få stabila förutsättningar för CCS. Bland annat premierar inte dagens utsläppshandelsregler i EU insamlingen av utsläpp. Den planerade översynen till 2023 skulle dock kunna göra det möjligt att gynna de företag samlar in och lagrar sina utsläpp. Som det är nu ”nollas” nämligen inte de insamlade utsläppen enligt reglerna i utsläppshandeln.

– Jag som företag måste ju kunna dra nytta av att jag tagit på mig kostnaden att samla in mina utsläpp, säger Svante Axelsson.

En annan aspekt som också pekats ut som ett legalt hinder är vissa begränsningar inom avfallslagstiftningen i EU.

En fråga som också diskuteras inom utredningen ”Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser” är hur negativa utsläpp ska kunna premieras. Bland annat diskuteras en marknadslösning, där företag som inte ingår i utsläppshandeln skulle kunna köpa ”negativa utsläppsrätter” av de bolag som producerar negativa utsläpp genom Bio-CCS.

Läs industriernas färdplaner här


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00