Axelsson: Vänta inte – underlätta för koldioxidlagring redan nu

KLIMAT. Samordnaren för regeringens plattform för fossilfrihet riktar kritik mot att arbetet med att underlätta för transporter av koldioxid inte får mer uppbackning politiskt.

Regeringen bör inte vänta längre, menar samordnaren för arbetet inom Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson. Redan nu behövs det tas politiska steg för att underlätta för insamling, användning och lagring av koldioxid.

– En grundfråga är att de redan nu bör dra igång och lobba inom Londonprotokollet, säger Svante Axelsson.

1972 års Londonprotokoll är till för att förhindra dumpning av avfall till havs. Men i samband med att frågan om  CCS (Carbon Capture and Storage) har växt har protokollet visat sig vara ett centralt legalt hinder för att kunna påskynda CO2-lagring.

Login