Lise Nordin (MP) ska leta energihinder

UTNÄMNINGAR. Först Åsa Romson och sedan Lise Nordin. MP:are står just nu högt i kurs när miljö- och energidepartementet letar utredare.

Miljöpartiets energipolitiska talesperson, riksdagsledamot Lise Nordin (MP), har fått i uppdrag av regeringen att utreda vilka hinder det finns för hushåll och mindre företag för energieffektivisering, småskalig elproduktion och energilagring.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande i november nästa år, 2018.

Det är den andra miljöpartisten på kort tid som har fått ett utredningsuppdrag under miljö- och energidepartementet. I juni utsåg regeringen dåvarande riksdagsledamoten Åsa Romson, tidigare miljöminister, till särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av miljöövervakningen.

Login