Le Moine (MP): Skifta fokus från BNP

DEBATT. BNP är ett tomt begrepp då det inte mäter mänskligt och naturligt kapital. Vi måste vända på perspektiven och beskatta det som bör beskattas, skriver Miljöpartiets Rebecka Le Moine.

Rebecka Le Moine (MP)
Riksdagsledamot, talesperson för biologisk mångfald

 

Robert Kennedy sa i ett tal redan år 1968 att BNP mäter allt – förutom det som verkligen är värt något. Om ett hus är dåligt isolerat konsumerar det mycket energi till uppvärmning – det är bra för tillväxten, men dåligt för miljön.

Ekonomisk tillväxt har historiskt lett till större välstånd, bättre hälsa och en tryggare tillvaro för många. Men har vi nått en gräns där ökad tillväxt inte motsvaras av ökad livskvalitet? Vi tror att det är tid att fokusera på det andra, det som inte mäts av BNP.

Mät naturligt kapital

Detta synsätt delas av världens yngsta kvinnliga premiärminister, Jacinda Ardern i Nya Zeeland. Hennes regering har infört ett nytt sätt att mäta utvecklingen. Förutom BNP mäts även socialt, mänskligt, naturligt och finansiellt kapital, till exempel genom att inkludera nivåer av barnfattigdom och välmående. Varje minister måste redovisa hur deras utgifter bidrar till att främja landet, även för generationer framåt.

Systemen har kraschat

Tiden är inne för att ifrågasätta gamla sanningar. Ekonomi betyder “hushållning av resurser”, men ändå har vi gjort precis motsatsen. Vi har överutnyttjat ekosystemen till den grad att systemen har kraschat, och arter har utrotats från planetens yta.

Tillgången på resurser begränsas av vår planet, som ger mer om bara livet och ekosystemen frodas. Ekologin måste sätta gränserna för ekonomin, eftersom det motsatta är omöjligt.

Långsiktigt perspektiv

Det kanske inte finns en lösning på problemet, utan snarare många dellösningar. Det är dags att beskatta det som bör beskattas snarare än det vi kan beskatta. Istället för att maximera statsbudgeten ska vi värna det sociala och naturliga kapitalet.

Genom att beskatta sådant som är miljöförstörande och sänka skatter på sådant som är bra för miljön vänder man på perspektiven. Vi har nu en 15 miljarder kronors skatteväxling att se fram emot, men det är ett misstag att tro att vi kommer att lösa klimatkrisen och massutrotningen genom bara denna skatteväxling, utan vi måste se det för vad det är: Ett litet steg på vägen.

För att tackla klimatproblemen på riktigt, måste vi agera på riktigt, och ställa om hela det ekonomiska systemet till ett som är hållbart och ha ett långsiktigt perspektiv.

Skifta fokus

Miljöpartiets vision är att bygga en hållbar framtid att längta efter, en cirkulär ekonomi inom planetens gränser. En ekonomi som har som mål att låta mänskligheten frodas i harmoni med naturen, snarare än att slå rekord med det tomma begreppet BNP. Det är dags att skifta fokus till det som BNP inte mäter – till det som faktiskt betyder något.

Forrige artikel Debatt: Stäng EU-marknaden för elfenben Debatt: Stäng EU-marknaden för elfenben Næste artikel MP-kandidater: Klimatnödläget kräver krisberedskap MP-kandidater: Klimatnödläget kräver krisberedskap