Debatt

Låt inte EU-ordförandeskapet fördröja en reform av miljöbalken

Vi har full förståelse för att Sverige som EU-ordförandeland innebär omfattande insatser, men utredningen om en reviderad miljöbalk och tillståndsprocess får inte skjutas på framtiden. Det skriver Jonas Hagelqvist, vd IKEM, och Rebecca Wennerberg, miljöjurist IKEM.

Vi är oroade över att Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd tar alla resurser i anspråk så att viktiga och tidskritiska åtgärder inte kan omhändertas så skyndsamt som är önskvärt, skriver debattörerna.
Vi är oroade över att Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd tar alla resurser i anspråk så att viktiga och tidskritiska åtgärder inte kan omhändertas så skyndsamt som är önskvärt, skriver debattörerna.Foto: Christine Olsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vid regeringens tillträde tillkännagav de ett antal samarbetsprojekt som ska lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Ett av dessa är en effektiv klimatomställning där miljötillståndsprövningen spelar en avgörande roll. Regeringen har aviserat en översyn av miljöbalken. Miljötillståndsprocessen ska förenklas, förkortas, bli förutsebar och mer flexibel. Regeringen meddelade också att delar av den redan genomförda miljöprövningsutredningen ska genomföras. Men någon av dessa utlovade aktiviteter har vi ännu inte sett röken av.

Revidera miljöbalken nu

Vi är oroade över att Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd tar alla resurser i anspråk så att viktiga och tidskritiska åtgärder inte kan omhändertas så skyndsamt som är önskvärt. Vi har full förståelse för att Sverige som ordförandeland innebär omfattande insatser från departementet, men utredningen om en reviderad miljöbalk och tillståndsprocess får inte skjutas på framtiden.

Företag väljer att etablera och utöka sin verksamhet i andra länder än i Sverige och vi riskerar förlora industriföretag som är ovärderliga för omställningen, sysselsättningen och välfärden.

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna är en bransch- och arbetsgivarorganisation som företräder en stor del av svensk industri. Våra medlemsföretag står för en fjärdedel av industrins export, sysselsätter 70 000 personer, men skapar också jobb och utveckling i en rad andra branscher. Vi ser nu en oroväckande utveckling där industrins konkurrenskraft avtar. Företag väljer att etablera och utöka sin verksamhet i andra länder än i Sverige och vi riskerar förlora industriföretag som är ovärderliga för omställningen, sysselsättningen och välfärden.

Konstgjord andning duger inte

På kort sikt kan några av förslagen från Miljöprövningsutredningen fungera som konstgjord andning. Särskilt förslagen om att införa ändringsprövning som huvudregel, förtydliga gränsen mellan anmälningsplikt och tillståndsplikt, övergå till begreppet ”betydande miljöpåverkan” och införa en nedre gräns för anmälan. Förslagen får inte bli liggande i en skrivbordslåda i väntan på bättre tider.

För att säkra svensk konkurrenskraft för framtiden måste miljöbalken reformeras i grunden. Direktivet måste formas nu om regeringen menar allvar med att Sverige ska nå klimatmålen till år 2045.

Dåliga förutsättningar

Innovations- och kemiindustrins produktion ligger tidigt i värdekedjan och producerar insatsvaror som är nödvändiga i den övriga industrins förädlingskedjor. Utan innovativ kemi skulle solcellerna på taket, de återvinningsbara batterierna i bilarna och teknikerna som krävs för att bygga energieffektivt fortsatt varit skisser på ritbordet. Våra medlemsföretag sitter på nycklarna för industrins omställning till ett hållbart samhälle, men utvecklingstakten styrs av de förutsättningar företagen får.

Nu måste regeringen agera. Snabbare och enklare miljöprövningsprocesser är helt avgörande om Sverige ska vara en ledande och hållbar industrination.

Nämnda personer

Jonas Hagelqvist

Vd IKEM
jur. kand. (Stockholms uni. 1999)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget