L: Klimatflyguppdrag får vänta

TRANSPORT. Satsningar inom järnväg, flyget och vägtransporterna återkommer på flera håll i januariöverenskommelsen. Men planen att dra igång flera utredningar redan i vår för att börja få bitarna på plats har grusats.  

Utöver svårigheterna att ta fram en ersättare till dagens avgift för godstransporter på väg har ytterligare en transportpolitisk fråga hamnat på efterkälken.  
 
Läs mer: Km-skatten kan bli januariavtalets första försening 

Uppdraget att få på plats klimatdeklarationer för flygresor och miljöstyrande start- och landningsavgifter har nämligen stött på flera frågetecken, bland annat rörande internationalla avtal. Det säger Helena Gellerman, trafikpolitisk talesperson hos Liberalerna, till Altinget.  

– Vi håller på att titta på vad det finns det för möjligheter att ändra på avgifter för att de ska bli mer utsläppsbegränsande. Det är dock mycket som styr vad man kan göra, ur konkurrenssynpunkt bland annat. Men vi har ambitionen att se på hur man kan klimatstyra så att de som belastar klimatet också ska belastas med högre avgifter, vilket Liberalerna står bakom. Detta är dock inget som kommer före sommaren.  

Hur kommer det sig?
– Det är vissa utredningar som inte är klara förrän till hösten.
Vad är det för rent konkreta delar det handlar om? 
– Jag kan inte gå in på de diskussionerna som vi har. De är ju våra egna diskussioner tills vi är klara. Vi utreder vad som är möjligt att göra inom de skrivningar som vi kommit överens om.  
 
Är det frustrerande att det inte läggs fram enligt plan? 
– Nej, jag har förståelse för att man måste undersöka möjligheterna först. Det är ingen idé att föreslå något som inte går att genomföra. Så vi får göra en första undersökning av randvillkoren för uppdraget, säger Helena Gellerman. 

Läs mer: Delade meningar om Alliansen flygförslag kan få vingar 

EU-rätt sätter käppar i hjulen 

Detsamma gäller för frågan om hur regeringssamarbetet ska stimulera höginblandning av biobränslen i flyget. Detta eftersom det då kan behövas ett undantag från konkurrenskravslagstiftningen på EU-nivå, på samma sätt som gäller i vägtrafiken.

– Det är samma där. Alla de åtgärderna om flygets påverkan diskuteras tillsammans. Alla har ambitionen att se hur vi kan växla över så att vi minskar klimatutsläppen. Det är ju också Liberalernas inställning. Vi tror inte på att beskatta en flygstol, vi tror inte på att man ska minska möjligheterna att flyga. Utan man ska hjälpa flyget att ställa om, säger Helena Gellerman.  

Så er linje där har inte förändrats, biljettskatten ska fortsatt bort? Det har ju diskuterats att det också behövs åtgärder för att få ner flygandet i sig.  
– Ja, i vårt förslag till budget så togs skatten på flygstolar bort. Däremot har vi sagt i regeringssamarbetet att skatten ska ligga kvar tills vi hittar något annat. 

Men även om uppdraget till Luftfartsverket dröjer menar Helena Gellerman att tidsplanen står fast. Åtgärderna ska fortsatt införas den 1 januari år 2021 som januariavtalet fastställer. Arbetet får därmed ske med lite tajtare tidsramar. 
– Uppdraget läggs fram i höst. Man var nog lite optimistiskt när man sa våren 2019, säger hon.  

Hos ansvariga ministern Tomas Eneroth (S) är man mer fåordig. Ministerns pressekreterare säger till Altinget att frågan “fortsatt bereds” inom Regeringskansliet. 

Inga besked väntas från järnvägssamtal

Samtalen om järnvägsinvesteringarna, som bland annat handlar om att förändra direktiven för underhållsplanerna, anses av både C:s och L:s trafikpolitiska talespersoner att rulla på. Men det är inte aktuellt att några nya besked levereras på järnvägssidan före hösten. 

Hur skulle du generellt beskriva samtalen som ni har i samarbetet?  
– Jag tycker att diskussionerna är öppna och inlyssnade. Just nu håller vi på att scanna av vad det finns för möjligheter, vad är randvillkoren? Sedan får man diskutera vilken väg vi ska gå. Det tycker jag är helt rätt sätt att arbeta, säger Helena Gellerman.  

Forrige artikel V vill cykla mot enkelriktat med lagen i ryggen V vill cykla mot enkelriktat med lagen i ryggen Næste artikel Männens dominans på energiscenen ökar Männens dominans på energiscenen ökar
Plastbranschen vill inte fylla EU:s kassakista

Plastbranschen vill inte fylla EU:s kassakista

LÅNGTIDSBUDGETEN. Statscheferna misslyckades med att enas om EU:s långtidsbudget, men förslaget om att stärka EU-kassan med en plastavgift tycks ha vunnit mark i förhandlingarna. Statsminister Stefan Löfven är försiktigt positiv till idén, men den europeiska plastbranschen rasar.