Kritikerna får gehör – åtgärdsprogrammen för vatten ska prövas

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2021-2027 ska prövas av regeringen. Det beskedet kom från miljödepartementet på måndagen – mindre än två dagar innan de nuvarande programmen löper ut.

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) och regeringen har landat i att de fem vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vattenförvaltningen till och med år 2027 ska prövas. Det meddelade miljödepartementet på måndagen.<br>
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) och regeringen har landat i att de fem vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vattenförvaltningen till och med år 2027 ska prövas. Det meddelade miljödepartementet på måndagen.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Johanna Alskog

Regeringen ska pröva de fem vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vattenförvaltningen för perioden 2021-2027. Det meddelade regeringen strax efter lunch på måndagen – mindre än två dagar innan det nuvarande programmet löper ut.

Åtgärdsprogrammen är kopplade till EU:s vattendirektiv och löper i cykler om sex år, det vill säga att vart sjätte år ska ett reviderat åtgärdsprogram komma på plats.

Kritiken mot de dokument som de fem vattenmyndigheternas tagit fram har varit hård, precis som de två tidigare omgångarna.

Det här innehållet åtgärdsprogrammen

”Vart sjätte år tar vattenmyndigheterna fram ett åtgärdsprogram för varje vattendistrikt. Åtgärdsprogrammen beskriver de problem som behöver lösas i distriktens vatten, vilka de viktigaste källorna till problemen är och vilka åtgärder som myndigheter och kommuner ska sätta in.
 
Åtgärdsprogrammen är verktyg för att uppnå de miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheterna beslutat om. De är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner och ska därför genomföras. Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva och deras konsekvenser ska vara analyserade.

I åtgärdsprogrammen finns administrativa åtgärder som handlar om att utveckla eller använda olika styrmedel. Det kan till exempel vara att ta fram nya eller ändrade föreskrifter eller vägledningar, förstärka tillsyn eller utveckla tillståndsprövning.”

Bland de tunga aktörer som har ropat efter att regeringen ska pröva åtgärdsprogrammen finns riksdagen (genom ett tillkännagivande), Sveriges kommuner och regioner, LRF och Svenskt vatten. Programmen är omöjliga att genomföra, saknar finansiering och är inte förankrade hos dem som ska genomföra dem, lyder den kritik som de tre organisationerna har fört fram gemensamt.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00