Kritik mot regeringens val av vattenutredare

VATTEN. När den statliga vattenförvaltningen nu ses över borde regeringen ha valt en annan utredare än Karolina Ardesjö Lundén, anser LRF och Svensk vattenkraftförening. Men kritiken avfärdas som "larvig".

Ansvaret för förvaltningen av vattenmiljön är i dag fördelad på fem regionala vattenmyndigheter, därutöver vilar även delar av ansvaret för vattenförvaltningen på Havs- och vattenmyndigheten och SGU. Då det länge har funnits ett missnöje och synpunkter på hur organisationen är utformad, har regeringen beslutat att en utredare ska se över ansvarsfördelningen, beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna.

Men regeringen valet av utredare faller inte alla i smaken. Tvärtom anser Svensk vattenkraftförening, Svaf, att valet av juristen Karolina Ardesjö Lundén gör att utredningens trovärdighet hamnar under nollstrecket.

– Det borde till och med Miljöpartiet inse och det gör mig bekymrad om Socialdemokraterna låter Miljöpartiet sköta frågan utan att sätta stopp för de värsta tokigheterna, säger Thomas Sandberg, ordförande i Svensk vattenkraftförening till tidningen Land Lantbruk.

Login

 • Rapportera

  Erik Sandström · Företagare

  Vattenförvaltning

  Jag stöder Sv. Vattenkraftförening och LRF. Första gången i svensk historia att en kritik avfärdas som larvig. Är medlem i båda organisationerna har stort förtroende över deras arbete.
  Gertsbäck Kraft AB
  ordf.