Kraftvärmebranschen rasar – vill se regeringen ta strid för bioolja

STATSSTÖD. Regeringen har gett upp kampen om att behålla sänkt skatt på grödobaserade biooljor för tidigt anser Energiföretagen. Nu hoppas branschorganisationen på stöd från oppositionen.

Det har arbetats intensivt för att hitta tydligare förutsättningar för den svenska biobränslemarknaden de senaste åren. Men stora delar har fortsatt baserats på en osäkerhet, då stöden till livsmedelsbaserade bränslen bygger på ett undantag från statsstödsreglerna i EU.

Den senaste månaden har läget klarnat något, men charmoffensiven har dock inte ha räckt hela vägen. För även om livsmedelsbaserade flytande bränslen till fordon ser ut att få ett förlängt grönt ljus för en sänkt skatt – gick det inte vägen att göra detsamma på uppvärmningssidan.

I veckan la därför finansdepartementet fram ett lagförslag som innebär att biooljor baserade på livsmedel får samma energi- och koldioxidskatt som sina fossila motsvarigheter från och med nästa år.

I praktiken innebär detta ett förbud för de bränslena, enligt branschorganet Energiföretagens skatteexpert Erik Thornström.
– Och vi har samtidigt flera av våra medlemsföretag som just nu gör investeringar i mångmiljonbelopp i att ställa om sina anläggningar till att kunna gå på biooljor, säger han till Altinget.

I relation till fordonsbränslefrågan är inte omfattningen så stor på uppvärmningssidan. Biooljorna stod år 2018 för cirka två procent av fjärruppvärmningen i Sverige. Inom andelen är sedan 97 procent av biooljorna inte grödobaserade och berörs därför inte av regelförändringen. De används främst i reservkraftverk för att ersätta fossil eldningsolja, som samma år stod för 1,8 procent av fjärrvärmen.

Login