Kommunerna vill inte släppa vindkraftsvetot

KORTNYTT. Förslaget att stryka kommunernas veto mot vindkraftsetableringar får ett brett stöd – med undantag för kommunerna.

Regeringen överväger att stryka kommunernas möjlighet att lägga in ett veto mot en vindkraftsetablering ur miljöbalken. En efterlängtad åtgärd, visar remissrundan. De flesta remissinstanserna gör tummen upp, med undantag för kommunerna. Nästan alla kommuner som är remissinstanser anser vetot bör finnas kvar.

Argumenten för att ta bort vetot är att tillståndprocessen behöver underlättas och bli mer rättssäker än i dag. Vetot, eller "bestämmelsen om kommunal tillstyrkan" som är den korrekta benämningen, kom till år 2009. Det var i samband med att kravet på bygglov och detaljplan för större tillståndspliktiga vindkraftsetableringar togs bort. Fram till 2009 gjordes en dubbelprövning av vindkraft enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen.

LÄS OCKSÅ: Kommunerna kan förlora vindkraftsvetot

Login