Infekterad kemikaliestrid testas i kromärende

REACH. Gör EU-kommissionen tillräckligt för att begränsa användningen av farliga ämnen? Under tordagens möte mellan medlemsländernas kemikalieexperter ställs frågan på sin spets, och svenskarna tvivlar.

När ett ämne som anses särskilt giftigt ändå ska tillåtas i EU för vissa ändamål och man inte kan visa på att ämnet används på ett säkert sätt, ska det vara uteslutet att det finns något alternativ att tillgå. Det står i Reach-förordningen, som reglerar kemikalieanvändningen i EU.

Men frågan är om undersökningen av alternativen alltid går rätt till? Det anser i alla fall inte Sverige, som har uppbackning från en stor del av miljörörelsen i sin kritik.
– Hela tanken är ju att det är ett ämne som ska förbjudas, om man inte får ett särskilt tillstånd. Och eftersom den processen tar väldigt lång tid, kan andra producenter ta fram andra alternativ för att de ser att det finns en marknad här, säger Theresa Kjell på Chemsec till Altinget och fortsätter:

– Men när EU-kommissionen nu slentrianmässigt ger tillstånd till alla som söker så går inte den investeringen igenom. De som drabbas är då alternativproducenterna, och vi konsumenter som rimligtvis förväntar oss att köpa produkter som inte innehåller farliga ämnen.

Det aktuella fallet där skrivningen sattes på prov rör ämnet blykromat, som tillsätts för att ge vissa vägmarkeringar en klargul och röd färg.

Sverige anklagade EU-kommissionen för att vara för slapphänta i att undersöka vilka alternativ som finns innan man la fram godkännandet, och gick till EU-domstolen.

Där vann Sverige i första instansen förra året. Men EU-kommissionen överklagade, och då träder inte domen i kraft förrän frågan är behandlad i högre instans.

Login