Analys av 
Johanna Alskog

Kommentar: Lagrådet kunde lagt sin tid på annat

KOMMENTAR. Lagrådets granskning av regeringens skatt på avfallsförbränning kan sorteras in under "onödigt arbete". Skatten är en del av januariavtalet och därmed är de fyra inblandade partiernas intresse för motargument minimalt.

Foto: Patrik Svedberg
Johanna Alskog

Lagrådet konstaterar att det inte anförts något konkret stöd för att det angivna syftet med förslaget skulle uppnås; vad som anges som stöd är snarast antaganden om effekter som kan komma att uppstå under vissa förhållanden. Omfattningen av de potentiella positiva effekterna har inte ställts i relation till risker och till förutsebara negativa effekter.

ur Lagrådets yttrande

Det finns de som ser fördelar med en skatt på avfallsförbränning, men motståndet beskrivs ändå bäst som stort och kompakt. Inte ens regeringens egen utredare Petter Classon ansåg att skatten är en bra idé, utan avrådde regeringen från att genomföra det förslag som han lade fram år 2017.

Men regeringen har inte övergett idén och sedan skatten blev en del av januariavtalet, så försvann varje uns av tvekan. Att bland andra Energiföretagen Sverige, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Avfall Sverige, Energimyndigheten och Skatteverket har avrått från att införa skatten – har inte fått de fyra partierna att hålla in sina hästar.

När nu Lagrådet nu formulerat en nio sidor knastertorr sågning av lagrådsremissen på bästa juristsvenska, då önskar man nästan att juristerna kunde ha gjort något annat med sin tid. Det här är ett lagförslag som kommer att skickas vidare till riksdagen om Lagrådet så genomför en sittstrejk utanför Rosenbad.

Dokumentation

Lagrådets yttrande finns här.


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00