Kommentar: Lagrådet kunde lagt sin tid på annat

KOMMENTAR. Lagrådets granskning av regeringens skatt på avfallsförbränning kan sorteras in under "onödigt arbete". Skatten är en del av januariavtalet och därmed är de fyra inblandade partiernas intresse för motargument minimalt.

Det finns de som ser fördelar med en skatt på avfallsförbränning, men motståndet beskrivs ändå bäst som stort och kompakt. Inte ens regeringens egen utredare Petter Classon ansåg att skatten är en bra idé, utan avrådde regeringen från att genomföra det förslag som han lade fram år 2017.

Men regeringen har inte övergett idén och sedan skatten blev en del av januariavtalet, så försvann varje uns av tvekan. Att bland andra Energiföretagen Sverige, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Avfall Sverige, Energimyndigheten och Skatteverket har avrått från att införa skatten – har inte fått de fyra partierna att hålla in sina hästar.

När nu Lagrådet nu formulerat en nio sidor knastertorr sågning av lagrådsremissen på bästa juristsvenska, då önskar man nästan att juristerna kunde ha gjort något annat med sin tid. Det här är ett lagförslag som kommer att skickas vidare till riksdagen om Lagrådet så genomför en sittstrejk utanför Rosenbad.

Login