Koldioxidtullar kommer skaka om EU:s klimatpolitik

NY KOMMISSION. Den politiska viljan växer inom EU inför det kontroversiella förslaget om koldioxidtullar. Ett förslag som både kan möjliggöra en snabbare omställning i industrin och leda till handelskrig.

Löftet att lägga fram en ”Carbon border tax” kom som ett av de sista dragen innan Ursula von der Leyen lyckades få ihop den majoritet som behövdes för att bli vald till kommissionsordförande i somras.

Styrmedlet som både har påhejare bland miljöorganisationer och industrirepresentanter hamnade därmed högst upp på den europeiska politiska agendan. Men samtidigt lyfter många handelsintresserade ett varnande finger.

Tanken är att höja trösklarna för dem som vill exportera sina varor till unionen från länder med lägre klimatkrav. Därigenom kan framför allt risken för ”koldioxidläckage” – att företag flyttar sin produktion utanför unionen på grund av striktare klimatkrav – minskas på ett bättre sätt än det nuvarande systemet med den fria tilldelningen av utsläppsrätter.

Login