Klimataktionen som kom av sig

AKTIVISM. I en protest mot att staten placerar pensionspengarna i kol, olja och gas upphörde Greenpeace med buller och bång att betala in de anställdas pensionsavgifter. Men aktionen kom av sig när organisationen insåg att de anställda kunde få problem.

Villkoret var ny policy och en färdplan för att flytta AP-fondernas kapital från klimatskadliga investeringar i kol, olja och gas. Först när det fanns på plats skulle Greenpeace Sverige återigen börja betala in de anställdas pensionsavgifter till staten, meddelade Greenpeace-chefen Frode Pleym vid en pressträff i april förra året. I väntan på detta skulle pengarna förvaras på ett särskilt konto där de inte gjorde någon klimatskada.

Men trots miljöorganisationens tydliga krav så kom aktionen av sig efter bara drygt tre månader.

– Det kom till vår kännedom att det kunde påverka personal hos oss från andra länder. Om vi hade ärenden hos Kronofogden, underskott på skattekontot, skulle de kunna drabbas genom att inte få uppehållstillstånd från Migrationsverket, säger Greenpeace kampanjledare Rolf Lindahl till Altinget.

"Fick ändra oss i viss mån"

Trots de tydligt uttalade kraven från Greenpeace och Frode Pleym – vid såväl pressträffen i debattartikeln och i ett brev till AP-fondernas styrelseordföranden – så vill Rolf Lindahl helst inte använda ordet "permanent" när han talar om aktionen.

– Det var inte permanent på så sätt. Vi gjorde den som ett syfte att väcka debatt, att få myndigheter och politiker och andra uppmärksamma på frågan och få igång en debatt, säger han men konstaterar att aktionsplanen fick ritas om något:

– I viss mån fick vi ändra oss för att personal inte skulle drabbas. Det hade vi inte räknat med. Vi vidhåller att det är principiellt fel att tvingas medverka till det här, att finansiera klimatskadlig verksamhet. Men vi är medvetna om att det inte är lätt att vinna en sådan här strid, säger han.

I november röstade riksdagen igenom nya regler för AP-fonderna påpekar Rolf Lindahl, regler som är i rätt riktning, men långt ifrån tillräckliga.

Har överklagat

Greenpeace har överklagat Skatteverkets krav, men lyckades inte övertyga förvaltningsrätten om att AP-fondernas investeringar i klimatskadlig verksamhet är skäl nog för att inte betala in den del av arbetsgivaravgiften som går till pensionssystemet. Organisationen har överklagat till kammarrätten, men ännu inte fått besked om ärendet kommer att tas upp där.

– Vi är en risktagande organisation och vi kommer att fortsätta ta risker i denna och i andra kampanjer, men vi bedömde att det var dags att byta taktik. Det var inte ett lätt beslut att fatta eftersom AP-fonderna fortsätter att förstöra vår planet med investeringar i kol, olja och gas. Vi har överklagat beslutet och kommer att fortsätta driva frågan vidare, säger Rolf Lindahl.

Beslutskedja: Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

7/7
2017
26/10
2017
24/5
2018
26/6
2018
15/11
2018
27/11
2018
14/2
2019
4/6
2019

Forrige artikel Skogsägarna borta ur Skogsstyrelsens styrelse Skogsägarna borta ur Skogsstyrelsens styrelse Næste artikel Nytt reseavdrag kan ge svar till bensinupproret Nytt reseavdrag kan ge svar till bensinupproret
Centerns vargförslag klarade första nålsögat

Centerns vargförslag klarade första nålsögat

ROVDJURSPOLITIK. Centerns förslag om ändrade regler för skyddsjakt på varg kommer att beredas av riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna ställde som motkrav att forskare, myndigheter och miljöorganisationer ska bjudas in.