KemI vill stärka skydd mot byggkemikalier

KEMIKALIER. För att skydda barn mot farliga ämnen som kan finnas inomhus vill Kemikalieinspektionen se en lag mot farliga ämnen i byggprodukter, det föreslår myndigheten i en rapport som lämnades till regeringen på onsdagen.

En vanlig inomhusmiljö kan innehålla 500 organiska ämnen från byggprodukter, vissa av dem kan orsaka allergier, fosterskador eller cancer. Kemikalieinspektionen vill därför att Sverige ska införa gränsvärden som bestämmer hur mycket hälsofarliga ämnen som får avges från byggprodukter.

– Forskning har visat att farliga kemiska ämnen från byggprodukter kan spridas i inomhusmiljön. Vi föreslår nya regler i Sverige för att byggprodukter i golv, väggar och innertak ska bli dokumenterat säkra, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Reglerna som Kemikalieinspektionen har föreslagit är utformade på samma sätt som i flera EU-länder och bedöms därför inte ha någon större effekt på handeln med byggprodukter. För små och och medelstora företag kan de nya kraven dock ha viss negativ effekt då det kan innebära dyrare produkter eller svårigheter att nå de nya kraven. Enligt myndighetens förslag skulle de nya reglerna börja gälla år 2018.

Login