KemI vill ha skatt på kläder

KEMIKALIER. Regeringen ska starta ett arbete inom EU för en samlad produktlagstiftning för textil. Det föreslår Kemikalieinspektionen som också anser att regeringen ska överväga att införa en punktskatt på kläder och hemtextilier.

Den befintliga regleringen är fragmenterad och de frivilliga initiativ som finns på olika håll skiljer sig åt vad gäller gränsvärden och vilka ämnen som mäts. Enligt Kemikalieinspektionens förslag bör den nya EU-lagstiftningen omfatta ämnen med särskilt farliga egenskaper som kan leda till bestående effekter för hälsan eller miljön.

– Det förekommer ämnen i textilier som kan skada människor och miljön. Det är dessutom svårt för företag, myndigheter och konsumenter att få information om vilka kemiska ämnen som finns i textil. En särskild EU-lagstiftning på området skulle vara det mest effektiva sättet att minska riskerna, säger Amelie Pedersen, projektledare för regeringsuppdraget på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande. 

I rapporten föreslår Kemikalieinspektionen också att regeringen ser över behovet av en särskild utredning om en skatt på kläder och hemtextilier. Som komplement i väntan på lagstiftning föreslår myndigheten ekonomiska styrmedel för att företag ska byta ut miljöfarliga ämnen i textil.

 

Forrige artikel Sorsele folkomröstar om vindkraft Næste artikel Riksdagen beslutade om villkor för biodrivmedel
Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

BUDGETUNDERLAG. Naturvårdsverket behöver ett höjt förvaltningsanslag nästa år, annars kan 100 tjänster försvinna.
– Vi är angelägna om att politiken känner till vad som skulle hända om vi inte får en höjning av anslaget, säger generaldirektör Björn Risinger till Altinget.