KD: "Orimligt att straffa ut de svenska mjölkbönderna"

REPLIK. Det vore en orimlig dubbelmoral att straffa ut svenska mjölkbönder med hårda krav och samtidigt dricka billig importerad mjölk. Det skriver KD:s jordbrukspolitiska talesperson Magnus Oscarsson i en replik till Djurens rätts förbundsordförande Camilla Björkbom.

Av: Magnus Oscarsson

Riksdagsledamot och jordbrukspolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Camilla Björkbom lyfter fram betydelsen av lagstiftning, men nämner inte att vi är med i EU och därigenom ingår i en gemensam marknad. Därför måste djurskyddsarbetet ha fokus på att skärpa de gemensamma EU-reglerna. Annars kommer länder med högre djurskyddsambitioner i längden inte kunna behålla sin kött- och mjölkproduktion. Vi kan inte förbjuda import av mjölk från andra EU-länder. Då måste vi som politiker titta på vilka möjligheter de svenska producenterna faktiskt har i den konkurrens som uppstår med mjölk som producerats under andra villkor.

Vill inte straffa ut svenska bönder

Det är fritt fram att producera och marknadsföra mjölk med de högt ställda krav som Djurens rätt ställer. Och fritt fram för konsumenterna att köpa sådan mjölk. Jag själv skulle välkomna detta och betala extra för det. Vad jag inte vill göra är att genom lagstiftningen straffa ut de svenska producenterna. Det vore en orimlig dubbelmoral om vi som väljare/politiker röstar igenom hårda krav som straffar ut svensk mjölkproduktion och samtidigt dricker billig importerad mjölk och tröstar vårt dåliga samvete med att sådan mjölk åtminstone inte är tillåten att producera i Sverige.

I stället försöker vi Kristdemokrater finna konstruktiva vägar, där vi värnar djurskyddet men samtidigt moderniserar lagen i takt med att produktionsformerna utvecklas. När det nuvarande beteskravet infördes stod de allra flesta kor uppbundna året om men så ser det inte ut idag.

Rysk bojkott slår hårt

Vi har idag en akut kris bland de svenska mjölkbönderna. På tio år har antalet mjölkbönder i Sverige halverats. De senaste åren har krisen förvärrats, främst till följd av utvecklingen i Ukraina och den därmed förknippade bojkotten av europeiska mejeriprodukter från Rysslands sida. De priser som bönderna får när de säljer sin mjölk ligger idag på bottennivåer. Till de gemensamma svårigheter som de europeiska mjölkbönderna står inför kommer de merkostnader som följer av specifika svenska regler.

1 000 kronor extra per ko

Jag och Kristdemokraterna vill bevara den jordbruksareal som vi har i Sverige. Den är viktig för den framtida livsmedelsförsörjningen. Jordbruket har också en central betydelse för en levande landsbygd och öppna landskap. Sverige behöver öka vår självförsörjningsgrad på livsmedel. Vi vill även i framtiden se en landsbygd med betande djur och öppna landskap. Därför kan vi inte passivt se på när den svenska mjölkproduktionen slås ut. Därför anslår vi i vår budgetmotion 1000 kronor per ko i ersättning för de merkostnader som svensk mjölkproduktion har. Vi har lyssnat på mjölkbönderna. Vi lyssnar också på Yougov-undersökningar som Camilla Björkbom lyfter fram, även om en allt mindre minoritet av allmänheten i dag har direkt erfarenhet av djurhållning. Men att svara ”rätt” i en opinionsundersökning befriar oss inte från ansvar som konsumenter. Vi måste aktivt efterfråga produkter som vi kan stå för, inklusive att då betala ett högre pris.

Forrige artikel "Inte säkert korna kommer ut på bete nästa sommar" Næste artikel Djurens rätt: Djurens rätt: "Rätten till bete är inte att lägga ribban högt"