Jordbruksutredaren ska fokusera på sårbarheten

OMSTÄLLNING. Jordbruksutredaren Helena Jonsson får mer tid för sitt arbete. Regeringen ger inga nya direktiv, men betonar att beredskapsfrågan är en viktig del av uppdraget.

"Pandemin har visat på omfattande brister vad gäller beredskapsfrågorna kopplat till utredningens uppdrag. Dessa var inte kända när utredningen beslutades." Det skriver regeringen i pressmeddelandet angående beslutet att jordbruksutredaren Helena Jonsson får ytterligare fem månader för att slutföra sitt uppdrag.

Men utredningen får trots allt inget utvidgat uppdrag, enligt Helena Jonsson. Beredskapsfrågorna finns redan med i de ursprungliga direktiven.

– Vi har inte fått något ytterligare uppdrag, men regeringen trycker ytterligare på sårbarhetsfrågornas vikt. Det är ett tydligt medskick. De förslag och åtgärder vi lägger ska leda till en mindre sårbar livsmedelsproduktion, säger hon till Altinget.

Login