Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

INTERVJU. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) inledde sin politiska karriär med att ta fram en ny gemensam fiskepolitik för unionen. Lockas hon av att ge sig in i frågorna igen, med tanke på hur tillståndet ser ut för många fiskebestånd?

Under måndagen samlades fiskeministrarna i EU återigen för att bestämma kvoterna för östersjöfisket de kommande året. Men trots att den gemensamma fiskepolitiken i unionen satt som mål att alla bestånd skulle fiskas hållbart i år, är flera bestånd hårt pressade.

Ett nästintill kollapsat tillstånd för torsken i östra Östersjön har lett till att fisket begränsats kraftigt. Samtidigt har larmrapporter om sillens tillstånd väster om Bornholm lett till att forskningsorganet ICES rekommenderat att fisket helt ska stoppas nästa år.

Miljöminister Isabella Lövin (MP) anser att situationen är oroande.

Login