"Inrätta inte ett snabbspår för allehanda lyckosökare"

DEBATT. Det är av högsta vikt att direktiven för den kommande översynen av minerallagen skrivs med förstånd. Särskilt när Sveriges miljöprövningssystem ska utredas för att uppnå snabbare tillståndsprocesser. Det skriver nätverket Vetonu.

Anita Ullmann
Ordförande, Nätverket Vetonu
Stellan Oscarson
Styrelseledamot, Nätverket Vetonu
Kicki Myrberg
Styrelseledamot, Nätverket Vetonu


Från EU kommer uppmaningen att vi behöver påskynda utvinningen av sällsynta metaller eftersom dessa ska rädda oss från den annalkande klimatkrisen.

Sveriges ledande politiker ser framför sig ett miljövänligt Klondyke med nya jobb och skatteintäkter. Långt borta är frågor om miljöpåverkan eller alternativ, för att inte tala om det akuta behovet av att minska användandet av ändliga råvaror.

Det gillas av gruvbranschen som dock ondgör sig över att det är för långa och osäkra tillståndsprocesser för att öppna gruvor i Sverige. Förslaget är att det därför bara ska finnas en instans som är inblandad i processen så att det ska bli enkelt och smidigt att få tillstånd att starta gruvor.

Ta hänsyn till komplexiteten

Kortas tillståndsprocessen ner, och förlorar i noggrannhet, kommer Sverige sannolikt att rankas som det mest attraktiva landet i världen att etablera gruvor i. Är detta verkligen vad vi vill? Vad blir egentligen konsekvenserna av detta?

När det nu har tillsatts en utredning av Sveriges miljöprövningssystem för att uppnå effektivare, läs kortare, tillståndsprocesser är det av högsta vikt att direktiven för den kommande översynen av minerallagen skrivs med förstånd. Hänsyn måste tas till den komplexitet som gruvdrift omfattas av. I dag sker miljöprövningen sist i processen och det är lokalsamhället som bär alla riskerna samtidigt som det helt saknar inflytande över gruvetableringarna.

"Detta slipper gruvföretagen"

I vårt land tas hänsyn till lämplighet när vi delar ut utskänkningstillstånd, när vi anställer skolpersonal och när vi anställer poliser. Det beror på att det handlar om människor som ska ges stort ansvar. Detta slipper gruvföretagen trots att deras härjningar kan förstöra miljö, dricksvatten och natur för all framtid.

Trovärdigheten sjunker

Ett exempel är Scandivanadium Ltd, det australiska bolaget som fått elva tillstånd om sammanlagt 22 000 hektar för att på bästa jordbruksmark i Skåne prospektera efter vanadin.

Bolaget har nu dessutom investerat i tillstånd för att prospektera efter guld och nickel, en smutsig verksamhet som förorenar och släpper ut mängder av koldioxid till ingen som helst grön nytta. Detta ska ske i Australien, lika långt borta och avlägset som vd:s tidigare mantra och försäkran om att vilja rädda världen från klimathotet.

Vi är inte förvånade, bolagets trovärdighet och förtroendekapital har sjunkit i takt med övertramp vid provborrningarna i Lyby, bristen på transparens och öppenhet mot såväl allmänhet som investerare, förklenande uttalanden om jordbruksmark från bolagets styrelseordförande, ovilja att ta diskussioner samt ett obehagligt uppträdande mot markägare.

Gruvbranschens moral

Det är inte rimligt att människor som har en bakgrund i företag som notoriskt begått miljöbrott eller brott mot mänskliga rättigheter eller sysslat med ekonomiska oegentligheter ska få tillstånd att bedriva prospekteringsverksamhet i Sverige. Ett sådant förbud kan få andra länder att följa efter och verka välgörande för gruvbranschens moral på ett globalt plan.

Bristande demokrati

Det som också understryker lämplighetsfrågan är att det numera är så kallade juniora bolag som ansöker om undersökningstillstånd. Det innebär att det är en brokigare samling med fler riskkapitalbolag och äventyrare bland spekulanterna.

Minerallagen behöver uppdateras i enlighet med detta. Scandivanadium hade 100 pund på fickan i det ögonblick de ansökte om och fick undersökningstillstånd i Skåne mot mer än 4 000 markägares vilja. Det tydliggör den bristande demokratiska dimensionen hos minerallagen.

Att prospekteringsbolag som bryter mot bestämmelserna i minerallagen utan vidare får förnyat förtroende säger något om tillsynssituationen och lösligheten i det ramverk som omgärdar prospektörerna. Det ska vara rött kort om man inte följer reglerna.

Avsaknad av inflytande

Nästan dagligen kommer rapporter om oegentligheter i gruvbranschen från något håll i världen, miljöbrott, brott mot urfolk, barnarbete, arbetsmiljöbrott eller ekonomiska brott. Många problem hänger samman med att de juridiska ramarna är för lösa och att precis som i Sverige varken berörda människor eller lokala myndigheter har det nödvändiga inflytandet i förhållande till stat och gruvbolag.

Denna avsaknad av inflytande och hänsyn till helheten är vad den kommande utredningen av minerallagen måste ta tag i. Inte att inrätta ett snabbspår för allehanda lyckosökare.

Beslutskedja: En modern och effektiv miljöprövning

25/8
2020
26/8
2020
27/8
2020
25/9
2020
15/12
2021

Forrige artikel "Bioekonomin kräver smartare nyttjande av skogen" Næste artikel Professor: Professor: "Aktivt skogsbruk viktigare än någonsin"
Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

Isabella Lövin: En enorm tragedi med torsken

INTERVJU. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) inledde sin politiska karriär med att ta fram en ny gemensam fiskepolitik för unionen. Lockas hon av att ge sig in i frågorna igen, med tanke på hur tillståndet ser ut för många fiskebestånd?