Högre miljöanslag med höjda miljöskatter

BUDGET 2015. För första gången på åtta år får Socialdemokraterna och Miljöpartiet sätta sin prägel på miljöpolitiken. Den rödgröna budgeten innehåller ökade miljöanslag, samtidigt som skatten på kärnkraft och bekämpningsmedel höjs.

Förra veckan röstade riksdagen igenom regeringens budget. På miljöområdet innebär skattehöjningar samtidigt som miljöanslagen utökas. Sammanlagt 572 miljoner kronor fördelat på Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen men också mer resurser till miljöövervakning, internationellt miljösamarbete, åtgärder för värdefull natur och för havs- och vattenmiljö samt skydd av värdefull natur och klimatinvesteringar i kommuner och regioner.

För att förebygga konflikter kring rovdjur kommer ersättningen för viltskador att utökas med tio miljoner kronor i år. Statens kreditgarantier kommer att gå upp till 500 miljoner kronor till lån för att mjölkbönder som gjort stora investeringar för att öka sin produktion.

Satsningarna kommer att finansernas genom skattehöjningar som träder i kraft 1 augusti. Statens inkomster kommer att öka med 3 miljoner kronor genom att skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 till 34 kronor per kilo verksam beståndsdel. Ytterligare 8 miljoner kronor beräknas statens intäkter att öka med genom att skatten på naturgas höjs från 13 till 15 kronor per ton.

Login