Har Centern för bråttom med äganderätten?

KOMMENTAR. Det går att läsa direktiven till utredningen om skogen och äganderätten som en glänsande delseger för Centerpartiet. Men frågan är om det hela kommer att gå riktigt som Annie Lööf har tänkt sig.

Mitt i sommaren beslutade regeringen om direktiven till den så kallade äganderättsutredningen för skogen, en helt avgörande pusselbit för Centern i januariöverenskommelsen med regeringen och Liberalerna.

Tillbaka efter semestern läser jag igenom regeringens 22 sidor långa direktiv till utredaren Agneta Ögren. Min första tanke är att det är ett rejält köttstycke som partiledaren Annie Lööf har släpat hem till partikansliet (och till LRF).

Det är sida upp och sida ner om hur den privata äganderätten till skogen ska värnas och stärkas. Utredningens uppdrag är uppdelat i fyra olika delar:

Login