Handlingsplanen för klimatpolitiken dröjer

PREMIÄR. Klimathandlingsplanen var utlovad i september, men har ännu inte synts till. Konflikter mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna eller lagtekniska problem – förklaringarna skiljer sig åt mellan olika källor.

Foto: Foto: Altinget

Regeringen ska enligt den nya klimatlagen fram sin samlade klimatpolitik för mandatperioden före årsskiftet. Den klimatpolitiska handlingsplanen bör bland annat innehålla en utvärdering av införda styrmedel, men framför allt planerade och ytterligare åtgärder för att nå klimatmålen.

Utmaningen är omfattande. Enligt Naturvårdsverkets underlag bör åtgärder som minskar utsläppen från trafiken med ytterligare 6-7 miljoner ton komma på plats för att riksdagens antagna mål för år 2030 ska nås. Om man ser till hela ekonomin utanför utsläppshandeln ska ytterligare 2-4 miljoner ton bort till samma år (se faktaruta). I praktiken kräver de övergripande klimatmålen att utsläppen dras ner med 5-8 procent per år.