Debatt

Håll Sverige rent: 25 förslag för ett skräpfritt Sverige

Sverige kan vara både en förebild och en blåslampa i världen för att minska miljöförstöringen. Men då krävs det att vi tillsammans förändrar de system vi som samhälle har byggt, för att förebygga nedskräpningen så mycket det bara går, skriver Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige rent.

Fimpa skräpet.
Fimpa skräpet.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Johanna Ragnartz
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Borde nedskräpningen ens finnas i Sverige på 2020-talet? Det är en relevant fråga för ett hypermodernt samhälle som Sverige.

Larmrapporter från forskare

Vi var först i världen med att skapa ett pantsystem för burkar och flaskor, något vi fortfarande är i princip ensamma om att ha. Vi inrättade en dedikerad kampanj mot nedskräpning redan på 60-talet, och vi på Håll Sverige rent kämpar fortfarande med frågan. Vi var det land som tog initiativet till FN:s första miljökonferens 1972 och i år står vi värd för 50-årsjubileet.

Trots det hamnar miljontals och åter miljontals fimpar, plastförpackningar, kartonger, metallburkar och mycket annat i vår natur varje år. Vi ser årligen stora skador på miljön till följd av nedskräpning. Många djur skadas. Och kommunerna lägger fortfarande miljardbelopp på att städa våra gator för att inte människor ska känna sig otrygga där de lever och bor.

Vi ser larmrapporter från forskare om att man nu inte bara har hittat mikroplaster på de högsta bergstopparna och de djupaste havsgravarna, utan även i lungorna och i blodomloppet hos människor. Det oroar.

Sverige kan bättre

Håll Sverige Rent är helt övertygade om att Sverige kan bättre. Sverige kan vara både en förebild och en blåslampa i världen för att minska miljöförstöringen. Men då krävs det att vi tillsammans förändrar de system vi som samhälle har byggt, för att förebygga nedskräpningen så mycket det bara går.

Häromåret kom en rapport med titeln ”Breaking the plastic wave”. I rapporten menar forskarna att utan åtgärder kommer det årliga inflödet av plast till haven nära tredubblas till år 2040. Även om regeringar och industriledare har undertecknat avsiktsförklaringar och frivilliga åtaganden för att minska problemet – kommer det ändå bara minska plastinflödet till haven med 7 procent jämfört med om vi skulle fortsätta som vanligt.

Men det finns hopp! Nu menar nämligen forskarna att vi har anledning att vara optimistiska. I det scenario av systemskifte som rapporten visar på, kan plastläckaget minska med så mycket som 80 procent till år 2040. Och det med redan befintliga metoder. Det krävs bara att vi fattar beslut att använda dem. Det skulle även spara 70 miljarder dollar, skapa 700 000 nya jobb, och minska vår användning av nytillverkad fossil plast med 55 procent.

Manifest med skarpa förslag

Mot den här bakgrunden har Håll Sverige rent tagit fram ”25 förslag för ett skräpfritt Sverige”. Ett manifest med skarpa förslag för Sveriges politiker på alla nivåer att använda sig av. Det är så klart ingen helhetslösning på problemet med överkonsumtion av plast och läckande skräpflöden. Men det är förslag som kan genomföras på kort sikt för att på lång sikt förebygga nedskräpning.

Vi har samlat förslagen som gör det möjligt att påverka utvecklingen till det bättre, oavsett om du är kommunpolitiker, riksdagsledamot, statsminister eller EU-parlamentariker.

Kommunerna lägger fortfarande miljardbelopp på att städa våra gator för att inte människor ska känna sig otrygga där de lever och bor.  

Det här är några av våra prioriterade frågor:

  • Utbilda mot nedskräpning. Vi vill bland annat att ett Hållbarhetslyft införs, likt Matematiklyftet, av Skolverket för kompetensutveckling och kollegialt lärande om hållbar utveckling i skolan. Vi vill också att alla förskolor, grundskolor, gymnasier systematiskt arbetar med hållbar utveckling, exempelvis genom Grön Flagg.
  • Skräpfritt är socialt hållbart. Vi vill bland annat att kommuners systematiska brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete inkluderar insatser mot nedskräpning och att utomhusmiljöer designas för ökad trygghet och trivsel och att polis och åklagare får ökade medel för att motverka avfallsrelaterad brottslighet.
  • Cirkulär ekonomi utan skräpläckage. Vi vill bland annat att det nationella målet om minskad nedskräpningen skärps så att nedskräpningen minskar med 80 procent till 2030 jämfört med 2020 och att fler engångsplastprodukter ska förbjudas. Vi vill även att FN-arbetet mot plastföroreningar stärks och att ett bindande globalt avtal om att motverka plastföroreningar godkänns. Där har Sverige en god chans att ta på sig den globala ledartröjan.
  • Långsiktighet mot skräpet. Vi vill bland annat att kommuner löpande ska dokumentera kostnaderna för all typ av nedskräpning, inte bara engångsplastprodukter, och att obligatoriska nationella och kommunala skräpmätningar görs minst vartannat år.

Gör det lätt att göra rätt

I vårt manifest ”25 förslag för ett skräpfritt Sverige” finns det ytterligare förslag på olika områden där det nu är viktigt att samhället gör sitt för att minska nedskräpningen. Vi vill alla bo i rena, trygga, bostadsområden, att djur inte far illa och att de naturområden vi älskar inte drunknar i skräp.

Håll Sverige Rent engagerar varje år över en miljon människor i skräpplockningar runt om i landet. De förväntar sig att politiker och myndigheter tar ansvar för sin del av samhällskontraktet. De förväntar sig att det är billigt och lätt att göra rätt – och dyrt och svårt att göra fel.

I år är det valår och vi förväntar oss att politiker i hela landet lyssnar till alla dem som gör vad de kan för att skapa ett renare och tryggare Sverige, varje dag. Nu är det dags för action.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00