"Grön skatteväxling – vägen till ett klimatsmart samhälle"

DEBATT. Liberalerna har anammat Parisavtalets princip om att förorenaren ska betala. Vi satsar på grön skatteväxling istället för att subventionera alternativ med tveksam effekt och därför stödjer vi de klimatskatteförändringar som regeringen nu har lagt fram, skriver Tina Acketoft (L).

Tina Acketoft (L)
Riksdagsledamot, gruppledare i riksdagens EU-nämnd


Vi vill se sänkta skatter på jobb, men höjda miljö- och klimatpåverkande skatter och avgifter. Det kommer att bidra till långsiktiga effekter vilket inte bara är positivt för miljön, utan även för en ökad sysselsättning och tillväxt.

Detta driver vi

Några av de miljö- och klimatskatter som vi driver på är en omvänd miljöbilsbonus, vars grundidé är att bilar som inte är miljöbilar får en förhöjd fordonsskatt, en läckageskatt inom jordbruket för att minska användningen av konstgödsel som bidrar till övergödningen i våra vatten, samt en plastpåse skatt. Några exempel på jobbskattesänkningar vi föreslår i samband med dessa klimatskatteökningar är att färre ska behöva betala statlig inkomstskatt, slopandet av värnskatten, samt att göra det förmånligare för äldre att fortsätta jobba.

Står bakom regeringens förslag

Liberalerna stödjer de klimatskatteförändringar som planeras att träda i kraft i år och som tar avstamp i gemensamma beslut som antogs genom januariavtalet. Däribland slopad skattenedsättning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk, slopad nedsättning av energiskatt och koldioxidskatt för diesel i arbetsfordon inom gruvnäringen, samt en höjning av skatt på kemikalier i viss elektronik.

Höjda energi- och koldioxidskatter för fossila bränslen för framställningen av värme i kraftvärmeverk kommer påverka användningen av fossila bränslen. Även om fossila bränslen redan i dagsläget används i låg utsträckning av kraftverk nationellt bör förändringen ses som en extra knuff i rätt riktning. Det innebär också en anpassning till den kommande förändring för värmekraftverk som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter och kan ses som en försäkring för att kraftverken inte återvänder till fossil förbränning i framtiden.

När det kommer till diesel i arbetsfordon inom gruvdriften så är det hög tid för denna förändring. Liberalerna har under en längre tid drivit på att subventionering av fossila bränslen måste förbjudas, inte bara nationellt utan även på EU-nivå. Vi hade därför gärna sett att borttagningen av dieselsubventioneringen även skulle omfatta jordbruket. Kemikalieskattehöjningen för viss elektronik kan leda till att det blir mer fördelaktigt att undvika farliga kemikalier i produkter på marknaden, och vi arbetar också för en skärpning av kemikalieanvändningen på EU-nivå.

Vill ha gemensam koldioxidskatt

Liberalerna är det mest EU-vänliga partiet och därför säger vi ja till gemensam koldioxidskatt, gemensam bränslebeskattning för flyget, och en skärpning av EU:s handel med utsläppsrätter både vad gäller utsläppstaket och prissättningen.

Miljö och klimat tar inte hänsyn till nationella gränser – det kan inte våra lösningar heller göra. Genom att bygga upp en grön skatteväxling på EU-nivå skapas en mer omfattande förändring för klimatet än om vi bara håller oss på nationell nivå, och dessutom bör intäkterna av de skatterna gå till klimatinvesteringar inom unionen för att öka miljöambitionen ännu mer.

Klimatet kommer först

Andra partier är uppenbarligen mer oroliga för att ge EU viss beskattningsrätt än de är oroade för klimatet. Det är inte vi. I kampen för klimatet behöver Sverige gå före och dra EU åt rätt håll. Så skapar vi en tydlig liberal, grön, hållbar politik i Sverige och i EU.

Beslutskedja: Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

8/2
2019
12/2
2019
14/2
2019
6/3
2019
7/3
2019
14/3
2019
19/3
2019
26/3
2019
28/3
2019
4/4
2019
4/4
2019
9/4
2019
11/4
2019

Forrige artikel LRF: Myndigheterna avgörande för ökad livsmedelsproduktion LRF: Myndigheterna avgörande för ökad livsmedelsproduktion Næste artikel "Regeringens skattesmäll hindrar klimatomställningen"