Greenpeace: Miljarderna bör gå till samhällsomställningen

DEBATT. Stora ansträngningar görs för att begränsa de ekonomiska följdverkningarna av coronaviruset. Vi har en unik möjlighet att med rätt åtgärder styra bort från coronakrisen och samtidigt påbörja en genomgripande förändring för att trygga framtiden på planeten, skriver Isadora Wronski, Greenpeace.

Isadora Wronski
Sverigechef, Greenpeace


Världen är mitt uppe i en pandemi som gör att regeringar och parlament vidtar sällan skådade åtgärder för att förhindra spridningen av virussmittan och stötta ekonomin. Världsledarna konstaterar genom sitt agerande att naturkrafter inte går att förhandla med och att vi måste agera i enlighet med vad situationen kräver. De säger att vi måste lyssna till experterna och att de storskaliga kraftåtgärder som nu vidtas är i linje med forskares och myndigheters rekommendationer.

Samtidigt som coronaviruset försätter våra samhällen i en extrem situation, befinner vi oss också i flera parallella kriser – klimatkrisen, massutrotning av arter och utarmning av matjorden. De kom inte lika plötsligt och är inte riktigt lika nära och kännbara här jämfört med i många andra delar av världen, men de är också akuta.

En storskalig omställning

Det är viktigt att vi hanterar den överhängande coronakrisen för att säkra människors välmående, försörjning och trygghet i stunden men det är också centralt att vi hanterar den skenande klimatkrisen, för att kunna säkra vår välfärd i längden.

När smittspridningen mattats av, börserna börjat vända uppåt och företag åter gasar på mot framtiden är det viktigt att vi använder samhällets resurser för att skapa ett långsiktig ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Vi behöver en storskalig omställning inom samhällets alla sektorer för att trygga människors säkerhet, välmående, jobb och de ekosystem vi är en del av.

"Gasen i botten"

Vi har varken råd eller tid att göra om samma misstag som under finanskrisen 2008, där människor förlorade sina jobb, tvingades i konkurs, fick lämna hus och hem samtidigt som man fortsatte trycka gasen i botten för fossilekonomin. Människor, klimat och miljö fick betala priset. 

"Möjligt att agera kraftfullt"

Samhällets resurser kommer att behövas för att skapa nya arbetstillfällen eller förbereda människor på nya anställningsmöjligheter. Då måste vi ta tillfället i akt och gynna de hållbara samhällssektorer som har en framtid.

De statliga stöd som kommer i efterdyningarna av coronakrisen bör gå till infrastruktursatsningar som fasar ut användningen av fossil energi och omställningsmedel som säkrar klimatkompetens, för klimatomställning kommer de flesta av oss att behöva arbeta med på ett eller annat sätt.

Coronasituationen visar att det är fullt möjligt att agera kraftfullt i linje med rekommendationer från experter och forskare och sätta in omfattande åtgärder i hela samhället när det krävs.

Rusta människor för framtiden

När vi nu står inför större behov av statsinvesteringar än på väldigt länge har regering och riksdag också en unik möjlighet att ta till samhällsbyggande åtgärder för att stävja den ekonomiska krisen: En möjlighet att använda våra resurser för att staka ut en ny väg framåt, bort från fossilekonomin som inte längre tjänar oss.

Miljarderna bör gå till att rusta människor för framtiden, rena framtidsindustrier som skapar långsiktiga jobb, hållbar infrastruktur samt forskning och utbildning som hjälper oss i samhällsomställningen.

Kalla det Green new deal, långsiktigt sund finanspolitik, en ekonomi inom planetens gränser eller en uppdaterad version av den svenska modellen.

Forrige artikel Fores: Nu är rätt tid för en grön skatteväxling Fores: Nu är rätt tid för en grön skatteväxling Næste artikel Debatt: Tio miljarder i skogen ger både jobb och pengar tillbaka Debatt: Tio miljarder i skogen ger både jobb och pengar tillbaka
  • Rapportera

    Dag Lindgren

    Klimatet mest brådskande i avvecklingen av coronasamhället

    De närmaste månaderna kommer planeringen av postcorona Sverige igång. Det allra viktigaste är att nu planera för de möjligheter att reducera klimatutsläppen, Minskade transporter och resor. Minskad globalisering. Ett exempel är flyget, låt det inte återhämta sig fullt ut.