Frän kritik mot kemikalieskatt på skor och kläder

GRÖN SKATTEVÄXLING. Regeringen förbereder en skatt på skadliga kemikalier i skor och kläder. "Det vore en farlig väg att gå" säger Mats Hedenström på Svensk handel. 

Mats Hedenström, chef för Svensk handels näringspolitiska avdelning, skräder inte orden om regeringens planer på en skatt på farliga kemikalier i skor och kläder.

– Det vore en farlig väg att gå. En allmän kläd- och skoskatt är det sista vi behöver med tanke på hur tufft den här handeln har det, säger han till Altinget.

Att utreda en skatt på kemikalier i skor och kläder är en del av regeringens arbete med att genomföra januariöverenskommelsen med Centern och Liberalerna. Det parti som har drivit frågan är Centern och den går att hitta i partiet budgetmotioner från de senaste åren. Centern lutar sig mot ett förslag från Kemikalieinspektionen som skulle innebära en skatt på 75 kronor per kilo för kläder och skor som innehåller farliga ämnen. Skatten skulle ge statskassan cirka 220 miljoner kronor per år.

Vill se EU-skatt

Men Svensk handels Mats Hedenström är säker på sin sak, en nationell skatt kommer inte minska de farliga kemikalierna utan endast skada den svenska klädbranschen.

– Globala utmaningar kräver globala lösningar. Vi skulle kunna tänka oss en skatt på EU-nivå eller global nivå, säger han och fortsätter:

– Jag gillar konkurrens, men på lika villkor. Tjugo procent av den här handeln sker via nätet. Regeringen och politiken behöver hänga med och skaffa sig en bra bild av varifrån kläderna kommer.

På organisationen Svenskt näringsliv sida är man också övertygad om att en ny kemikalieskatt är feltänkt. Robert Lönn som arbetar med skattepolitiska frågor på Svenskt näringsliv ifrågasätter utredningens strikt avgränsade uppdrag att föreslå en skatt.

– Ska man lösa ett miljöproblem bör man inte låsa sig vid att göra det med en skatt, utan titta mer generellt på vilket styrmedel som är effektivast, säger han till Altinget.

Skatt nummer två i ordningen

Såväl Svensk handel som Svenskt näringsliv har riktat hård kritik mot den så kallade elektronikskatten, skatten på skadliga kemikalier i elektronik och vitvaror som regeringen är i färd med att höja.

Robert Lönn säger att en kemikalieskatt på skor och kläder kommer att innebära att branschen måste ta höjd för skatten, men att regeringen åtminstone ser ut att ha lärt sig något av kritiken mot elektronikskatten.

– Det som är positivt i utredningsdirektiven, jämfört med skatten på elektronik, är att kraven ska gälla både svenska och utländska företag, säger han.

Regeringen är i färd med att höja det som Robert Lönn kallar för skatten på elektronik, det vill säga skatten på kemikalier i viss elektronik som funnits sedan i april år 2017 och som regeringen vill höja från och med i augusti i år. Skatten är trubbig, ineffektiv och har gjort den svenska vitvaru- och elektronikhandelns situation än tuffare, enligt kritikerna. Irritationen över elektronikskatten bidrar till det kyliga mottagande av planerna på en motsvarande skatt på kläder och skor.

– Spåren efter elektronikskatten förskräcker ju, säger Mats Hedenström.

Svårt stoppa skatten

Näringslivets motstånd till trots, möjligheterna att stoppa skatteplanerna är små i dagsläget då kemikalieskatten på skor och kläder står inskriven i januariöverenskommelsen mellan regeringen, C och L. Mats Hedenström är väl medveten om detta, men ser det inte som ett skäl att kasta in debatthandduken.

– Vi vill få politikerna att förstå hur tokigt det är. Vi kommer inte ge upp, för den här skatten är fortfarande lika fel, säger han.

Regeringen har så här långt beslutat om direktiven till utredningen om en skatt på farliga ämnen i kläder och skor. Något namn på utredare finns ännu inte klart, enligt finansmarknadsminister Per Bolunds (MP) pressekreterare.

Enligt direktiven ska alltså utredaren lämna förslag på en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor. "Syftet med skatten ska vara att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor på ett kostnadseffektivt sätt." Utredaren ska föreslå vilka varugrupper och vilka skadliga ämnen som bör omfattas av skatten samt föreslå skattenivåer som är tillräckligt effektiva för att på sikt fasa ut skadliga kemikalier i kläder och skor.

Utredaren ska lämna sina förslag om knappt ett år, senast den 1 april år 2020.

Löfven använde Reinfeldts utredning

Den så kallade elektronikskatten drevs igenom under förra mandatperioden, men utifrån en utredning som tillsattes under regeringen Reinfeldt. Utredaren Vilhelm Andersson lämnade sina förslag till finansminister Anders Borg (M) år 2015 (SOU 2015:30).

Den utredningen tittade brett på möjligheterna och behoven av att beskatta farliga kemikalier och drog bland annat slutsatserna att kosmetika förmodligen vore en angelägen varugrupp att beskatta. Vad gällde kläder konstaterade utredningen att 90 procent av kläderna inte innehåller farliga kemikalier, vilket kräver eftertanke vid konstruktionen av en eventuell skatt.

Däremot vad gällde leksaker ansåg utredningen att fokus bör vara att skärpa efterlevnaden av de förbud och begränsningar som redan finns.

Beslutskedja: Skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor

18/4
2019
30/4
2019
1/4
2020
2/4
2020
2/10
2020
8/10
2020

Forrige artikel Näringslivet öppnar för klimattullar och backar 2050-mål Näringslivet öppnar för klimattullar och backar 2050-mål Næste artikel Svensk skogsklimatlinje sågas på EU-nivå Svensk skogsklimatlinje sågas på EU-nivå
Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

LÅNELÖFTE. Trafikverket vill köpa in nya nattågsvagnar för 3,7 miljarder kronor. Men infrastrukturministern ger inga besked i höstbudgeten och utlovar inte heller något besked till våren. "Det är ju en avsevärd summa" säger Tomas Eneroth.