Förvirring kring regeringens gmo-politik

Regeringen har för första gången sagt ja till försäljning av en genmodifierad gröda i EU, men det innebär inte att regeringen har enats om en gemensam hållning i gmo-frågor, enligt tidningen ATL.

Förslaget på gmo-kommitténs bord var inte kontroversiellt, enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Därför kunde regeringen säga ja, och inte agera som i tidigare omröstningar där regeringen valt att lägga ner Sveriges röst.

Förhandlingarna mellan regeringspartierna fortsätter alltså.

Login