Rejäl bakläxa för Fortum i Mark- och miljööverdomstolen

KORTNYTT. Fortum vill förnya Untra kraftverk i Dalälven. Men Mark- och miljööverdomstolen anser att ansökan är bristfällig och säger nej.

Fortums ansökan om att förnya vattenkraftverket vid Untra i Dalälven saknar helt en redogörelse för skadeverkningar och möjliga åtgärder till skydd för fisk som passerar nedströms. Det konstaterar Mark- och miljööverdomstolen i sin dom och avslår kraftbolagets ansökan.

Totalt fyra myndigheter och två miljöorganisationer överklagade domen från mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt som gav Fortum tillstånd att förnya kraftverket genom byte av turbiner.

Enligt miljöorganisationen Älvräddarna var det rätt att Fortum fick avslag, men miljöorganisationen är oroad över en annan del i domen:

Login