Fem saker att hålla koll på i EU:s nya gröna fond

EU. På tisdagen presenterar EU-kommissionen fonden för en rättvis omställning, det finansiella flaggskeppet bakom unionens ”gröna giv”. Här är några av knäckfrågorna i EU-kommissionens förslag.

Flera medlemsländer oroar sig för hur omställningen till ett netto-nollutsläppssamhälle i unionen ska kunna gå vägen. En av de centrala pusselbitarna för att lugna skeptikerna har varit att etablera en ”rättvis övergångsfond”, men frågan är om den kommer att lätta på Polens motstånd att ställa upp på EU:s klimatmål?

”Just transition Mechanism” ska förvisso syfta till att ställa om regioner där stora delar av arbetsmarknaden arbetar inom ”brun- och svartkol-, skiffergas- och torvproduktion, samt regioner med utsläppsintensiva industrier som antingen måste avslutas eller som kommer att påverkas kraftigt av omställningen” enligt ett utkast som Bloomberg tagit del av.

Stalltipset är dock ”tack, men nej tack”. Redan under decembertoppmötet mellan statscheferna fick den utlovande mekanismen, som ska samla 100 miljarder euro, nej från Polen. Troligen ser landet potential till att kunna förhandla fram mer öppningar under de kommande månadernas slutsamtal om långtidsbudgeten för de kommande sju åren i unionen.

Login