EU:s batterikrav klara  – domstolskö befaras

Batteriförordningen sätter ner foten i ett antal principiella gränsdragningar för framtida produktregelverk i EU. Insynen i företagens produktion, samt medlemsländernas återvinningskrav pekas ut som potentiella kryphål. Men förhandlarna Karin Karlsbro (L) och Jessica Polfjärd (M) är nöjda med balansen i kompromissen.

Bilbatterierna är i centrum för regelverket, men samtidigt anses batteriförordningen också sätta ramarna för framtida produktkravslagstiftning. <br>
Bilbatterierna är i centrum för regelverket, men samtidigt anses batteriförordningen också sätta ramarna för framtida produktkravslagstiftning.
Foto: Noya Fields / Flickr
Jacob Hederos

EU:s batteriförordning ses som förlöparen till omstöpningen av stora delar av EU:s krav på att få till hållbarare produktion- och konsumtion av produkter i EU.

Regelverket, som efterföljts av bland andra revideringen av ekodesign-regelverken och de horisontella lagstiftningarna om kraven på tillbörlig aktsamhet, är bara några i en hel rad som väntas och nu förhandlas.

I egenskap av förordningen som är först ut har det varit centralt att sätta ramarna inför kommande förhandlingar. Där har bland annat utformningen av kraven på tillbörlig aktsamhet, due diligence, varit känsliga.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00