Enkät: Det här tänker de inte missa under Almedalsveckan

Ärkebiskop Antje Jackelén tänker lyfta klimatfrågan, Svenskt vattens vd Pär Dalhielm hoppas på många nya möten över en kopp kaffe och Greenpeace chef Erika Bjureby kommer hålla ett vakande öga på skogsindustrin. Läs Altinget Miljö&Energis stora Almedalsenkät.

Foto: Foto: Naturvårdsverket
Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?

– Morgonmötena med kollegorna på Naturvårdsverket är varje dags startpunkt. Vi sammanfattar omvärldsintrycken från gårdagen och går genom och fördelar dagens aktiviteter. Almedalsveckan är en viktig arena för omvärldsbevakning inför myndighetens planeringsinternat i augusti.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?

– Naturvårdsverket ordnar i år inga egna seminarier. På måndag förmiddag deltar jag bland annat i ett seminarium om jaktens samhällsnytta. För oss är det en aktuell fråga mot bakgrund av att vi nyligen har uppdaterat vår strategi för svensk viltförvaltning.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?

– Klimatfrågorna toppar med nära kopplingar till både biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Inte minst handlar det om att i samverkan med andra myndigheter ta fram det underlag som behövs för regeringens klimatpolitiska handlingsplan för den kommande mandatperioden. Vi jobbar också för att vässa arbetet med både fysisk planering och tillståndsprövning för att underlätta den gröna omställningen med högt ställda miljökrav.

 

Foto: Timbro
Ellen Gustafsson, ansvarig miljö- och klimatfrågor, Timbro

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?

– Ett event som man inte vill missa är Timbros seminarium på tisdagen med kapitelförfattare i vår nyutgivna bok Grön kapitalism, om bland annat plastpolitik och gruvans roll för klimatomställningen. Boken visar hur tillväxt, fria marknader, äganderätt, ny teknik och effektiv politik räddar planeten.
 
Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?

– Jag ska bland annat vara med i ett seminarium hos Företagarna på måndagen om att företagen vill köra grönt, men att politiken står i vägen. Det är ett problem som har varit tydligt de senaste åren i allt från gruvor till elförsörjningen. Det behövs mindre detaljreglering och mer tilltro till marknaden.
 
Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?

– Behovet av mer ren el, en kostnadseffektiv klimatpolitik och möjligheter för företag att ställa om genom enklare tillståndsprocesser. Det är tre punkter som jag tycker sammanfattar det som behövs för att en omställning ska kunna bli av på ett sätt som fungerar för klimatet och samhället i stort.

 

Foto: Pontus Lundahl/TT
Antje Jackélen, ärkebiskop, Svenska Kyrkan

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?

– Framförallt handlar det om samtal på, nedanför och långt ifrån scenen. Almedalen är en unik mötesplats.

Är det några särskilda frågor du själv vill lyfta fram i de arrangemang där du deltar?

– Vi lever i en tid med stora förändringar: Pandemi, klimatkris och krig. Det berör oss alla. Hur påverkas vår medmänsklighet och vårt sätt att leva? Med tanke på en rad politiska förslag vill jag också lyfta fram frågor om demokrati och religionsfrihet.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde? 

– Med rätta oroas vi av att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Jag är övertygad om att det här finns samband med bristande möjligheter till andlig utveckling. Dessutom upplever många unga i skolan kränkningar på grund av sin tro – av elever men också av sina lärare. När religions- och övertygelsefriheten utmanas, hotas även andra mänskliga rättigheter.

 

Foto: LRF
Elisabeth Hidén, ordförande, LRF Ungdomen

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan? 

– Seminariet om framtidens livsmedelsförsörjning på tisdag eftermiddag i St Clemens ruin. Beredskapsfrågan, ökad livsmedelsproduktion, konkurrenskraft och hållbarhet är några av frågorna som tas upp. De är nyckelfrågor för oss som är framtidens livsmedelsproducenter och för alla som vill äta hållbart producerad mat. LRF:s förbundsordförande Palle Borgström och vd Anna Karin Hatt är på plats liksom Ingrid Petersson, Formas generaldirektör som nyligen fick uppdraget leda den statliga utredningen om stärkt livsmedelsberedskap.  

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram? 

– Jag ska vara med i ett som handlar om Hur vi stärker beredskapen för hållbara och hälsosamma livsmedelssystem med Nordiska ministerrådet, känns väldigt aktuellt både sett ur klimatperspektiv och hur säkerhetsläget i världen är. Även ett om kvinnor i skogssektorn och ett om lantbrukets framtid, mycket intressanta ämnen.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde? 

– Vi står inför ett generationsskifte inom det svenska lantbruket. Hälften är i pensionsåldern samtidigt som de gröna näringarna är de mest eftertraktade av de som söker till yrkesutbildningarna. Attraktionskraften är hög hos de unga, nu gäller det att skapa förutsättningar så att världens mest hållbara jord- och skogsbruk kan fortsätta att utvecklas.

 

Foto: Havs- och vattenmyndigheten
Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan? 

– Viktigt inför valet 2022 att i en demokratisk anda samtala och diskutera om hållbarhets- och grön omställningsfrågor i vilket Havs- och vattenmyndigheten har viktiga uppdrag. Vi vill lyfta dem för dialog och delta i andra viktiga samtal för att säkerställa de tre dimensionerna i hållbarhetsagendan.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?

Hav:s program förmiddagen den 4 juli om tre kärnfrågor: Vatten – en strategisk resurs för samhälle och ekosystem, Hur planerar vi för ytterligare elproduktion till havs? och Hållbart nyttjande av havets resurser – sillfisket i Östersjön

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?

– Hur Sverige klarar samhällsomställningen mot ett klimatsmart energisystem där vattenresurser och hav har en central roll. Se till exempel vår nya rapport En hållbar vattenresursförvaltning.

 

Foto: Fredrik Hjerling/Naturskyddsföreningen
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?
– Partiledarnas tal! De är ju hjärtat i Almedalsveckan. I år när det är valår känns det extra angeläget att lyssna på partierna för att se i vilken mån de tar upp frågor om klimat och biologisk mångfald och om de lyfter konkreta förslag för att hantera dessa.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram? 
– Efter partiledartalen kommer Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och jag att kommentera partiledarnas tal i våra digitala kanaler. Lyfte de miljöfrågor? Var det något som förvånade? Hur rimmar talen med de granskningar Naturskyddsföreningen gjort inför valet?

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde? 
– Det är fundamentalt att ta ett helhetsgrepp för att hantera det som FN benämner trippelkrisen; klimatkrisen, utarmningen av biologisk mångfald och miljögifterna. IPCC rapporterna är kristallklara med att frågorna är sammanvävda och att det inte går att lösa en av dessa på bekostnad av den andra. Därför måste vi snabbt fasa ut de fossila bränslena och minska utsläppen och samtidigt ställa om till ett naturnära skogsbruk och hållbart jordbruk och fiske. I vår valenkät finns förslag på hur.

 

Foto: Svenskt vatten
Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan? 
– Det mänskliga mötet. Ta chansen att medverka till undersökande samtal om våra samhällsutmaningar.
– Är det något jag inte vill missa så är det mötet med andra branscher och nya perspektiv. Tänker någon lika som jag får man gärna höra av sig för en kopp kaffe.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram? 
– Medverkar i flera samtal. Men vill slå ett extra slag för vårt samarrangemang med Kommuninvest på måndagen. Tillsammans belyser vi vattenförsörjningen och den enorma investerings- och underhållsskulden som rådet i vår infrastruktur. Närmare bestämt 460 miljarder.

– På måndag har vi även ett seminarium kring beredskaps- och försörjningsfrågor tillsammans med våra systerorganisationer Energiföretagen, Avfall Sverige och Energigas Sverige.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde? 
– Finns främst tre stora utmaningar som kräver extra fokus. För det första: Investeringskulden i vår infrastruktur. För det andra: Kris och beredskap. För det tredje: Klimatets påverkan.

 

Foto: Återvinningsindustrierna
Viveke Ihd, vd, Återvinningsindustrierna

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan? 
– Det ska bli både kul och intressant att träffa kollegor IRL och lyssna på viktiga föredrag och delta i samhällsviktiga diskussioner.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram? 
– Circular Sweden har ett spännande mingel med många intressanta talare för alla som är engagerade och jobbar för en cirkulär omställning tisdagen den 5 juli klockan 17.00. Dock krävs föranmälan.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Att underlätta för de privata återvinningsföretag som vill uppnå ett cirkulärt resurseffektivt samhälle samt att motverka kriminalitet inom miljöområdet.

Foto: Länsstyrelsen Värmland
Robert​​ Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?
– Att samtala mellan panelerna med nyckelaktörer om hur vi bäst gör den pågående gröna digitala omställningen till ett vinnande koncept för Sverige ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag har fulla dagar och bara intressanta arrangemang (givetvis) men på måndagen så är mitt trepartssamtal Omställningen av transportsektorn med miljöministern och Scanias vd intressant, på tisdagen Vikten av säker digitalisering som Digg anordnar och onsdagens samtal om hur vi lyckas med elektrifieringen i värld full av stuprör med bland andra energiministern.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Att få fler i samhället att förstå nödvändigheten av och samtidigt den enorma möjlighet elektrifieringen och den gröna omställningen är för Sverige. Vi har hamnat snett i narrativet med alldeles för stort fokus på problem och utmaningar, och på tok för lite på möjligheterna och vinsterna.

 

Foto: Greenpeace
Erika Bjureby, tillförordnad chef, Greenpeace Sverige

Vad tänker du inte missa under Almedalsveckan?
– Jag kommer bevaka olika arrangemang med skogsindustrierna och andra aktörer som försöker sälja in svensk skogsindustri och biobränslen som en klimatsmart en lösning på energikrisen. Jag hoppas att min expertis och erfarenhet på området ska komma väl till pass. Jag är också personligen mycket engagerad i urfolksrättigheter, så jag kommer att följa flera arrangemang gällande sociala och rättighetsfrågor.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
–  Alla är välkomna på Greenpeace Systemomställningssamtal, ombord på båten Flykt klockan 20.00-21.00 måndag, tisdag, onsdag, samt vårt panelsamtal mellan Amory Lovins och Tomas Kåberger i Nowas trädgård 17.30-19.00 på måndagen.

Vilken är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Greenpeace är en stark aktör som det senaste åren spelat en central roll för att lyfta skogs- och biobränslefrågan. Det är en av de absolut viktigaste frågorna för Sveriges miljö- och klimatarbete. Vi kommer att fortsätta arbetet med att skydda de kvarstående “riktiga” skogarna, ställa om till naturnära skogsbruk och stoppa skogsbrukets skoningslösa ramfart i Sápmi och de oacceptabla inskränkningar av samernas rättigheter.

Nämnda personer

Björn Risinger

Generaldirektör Naturvårdsverket
Biologi och geovetenskap (Lunds uni., 1984)

Antje Jackelén

Ärkebiskop och biskop i Uppsala stift
Doktorsexamen i teologi (Lunds uni., 1999)

Ellen Gustafsson

Miljö- och klimatansvarig Timbro
Master i nationalekonomi (Köpenhamns uni., 2019)

    Politik på allvar

    Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget