Elrabatt i norr på väg bort

SKATTER. Flera myndigheter är positiva till utredningsförslaget att slopa norrlänningarnas rabatt på energiskatten på el. Men Sveriges kommuner och landsting tänker kämpa emot förslaget.

En utredning föreslog i höstas att Norrlandsrabatten på elskatt ska tas bort, eftersom EU-regler gör att det är krångligt att ha rabatten kvar. EU ser skatterabatter till företag som statligt stöd, och det statliga stödet får inte vara hur stort som helst. För att rabatten ska kunna vara kvar måste elbolagen kunna skilja ut vilka kunder som är företag, som då får betala full energiskatt för att sedan få tillbaka en del av skatten.

Alternativet skulle vara att både företag och hushåll i de berörda kommunerna betalar full energiskatt för sin el och sedan får tillbaka en del av skatten.

Utredaren Rolf Bohlin tyckte att det då blir enklare att ta bort rabatten på elskatten för alla.

Login