Debatt

Debatt: Stäng EU-marknaden för elfenben

DEBATT. Afrikanska länder vädjar till EU-kommissionen att stänga den lagliga elfenbensmarknaden. Den leder till ökad efterfrågan och tjuvjakt, skriver företrädare för djurskyddsorganisationer.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är kris för Afrikas elefanter. Populationen har minskat drastiskt, i huvudsak till följd av tjuvjakt och efterfrågan på elefanternas betar. Varje år dödas uppskattningsvis 20 000 elefanter, det innebär att 55 elefanter dödas varje dag. På många platser riskerar parkvakter sina liv i vad som närmast kan beskrivas som ett krig för att skydda elefanterna mot tjuvjägare.

EU har blivit ett viktigt transitområde för elfenben mellan Afrika och Sydostasien. Det gör att EU också har en viktig roll i att stoppa den illegala handeln med elfenben. Det är nödvändigt att EU agerar om världen ska lyckas rädda de afrikanska elefanterna.

Våra svenska EU-parlamentariker som ska väljas den 26 maj kan göra skillnad genom att aktivt driva på och stötta en EU-lagstiftning som stänger de kryphål som finns i dag och som gör det möjligt att smuggla elfenben. Ännu finns tid att agera.

Äldre elfenben legalt

Många tror att elfenbenshandel redan är totalförbjuden och känner inte till att det pågår en omfattande laglig såväl som illegal handel med elfenben både inom och från EU.

Förutom elfenbenshandelns förödande konsekvenser för elefanterna bidrar handeln till såväl korruption som konflikt och politisk instabilitet i Afrika.

Genom CITES, konventionen om internationell handel med hotade arter och växter, är internationell handel med nytt elfenben (post 1990) förbjuden. Inom EU tillåts fortfarande handel med antika elfenbensföremål om elfenbenet är äldre än 1947 eller om elfenbensföremål som införskaffats mellan 1947 och 1990 åt-följs av ett särskilt certifikat.

Ökad efterfrågan

Det faktum att EU-lagstiftningen tillåter den här handeln skapar kryphål för illegalt elfenben att komma in på marknaden. Förekomsten av lagligt elfenben på marknaden gör det möjligt att tvätta illegalt elfenben. Man kan till exempel få det att efterlikna antika elfenbensföremål genom färgning och utformning.

Det finns bevis för att illegalt elfenben säljs som lagligt, antikt elfenben. Den lagliga elfenbensmarknaden leder till ökad efterfrågan som sin tur leder till ökad tjuvjakt. Från år 2017 avråder EU-kommissionen medlemsländerna från återexport av hela betar. Det är bra men dessvärre otillräckligt eftersom man inte kommer åt den omfattande illegala handeln.

Flera europeiska länder har infört nationella förbud. Storbritannien har nyligen antagit en av världens starkaste lagstiftningar mot elfenbenshandel. Nästa steg är att EU agerar genom att omöjliggöra att Europa används som en transit hub.

Korruption som konflikt

Tidigare i år beslagtog kinesiska myndigheter 7,5 ton smugglat elfenben i samband med ett tillslag mot ett internationellt kriminellt nätverk. Elfenbenshandeln är starkt kopplad till organiserad brottslighet och det finns även koppling till finansiering av terroristgrupper.

Förutom elfenbenshandelns förödande konsekvenser för elefanterna bidrar handeln till såväl korruption som konflikt och politisk instabilitet i Afrika. African elephant coalition, en sammanslutning av 30 afrikanska länder, har vänt sig till EU-kommissionen med en vädjan om att helt stänga EU-marknaden för elfenben.

EU bör införa förbud

Diskussionen pågår just nu i EU. Därför är EU-valet den 26 maj en möjlighet för kandidater till EU-parlamentet att göra skillnad genom att be EU-kommissionen att vidta striktare åtgärder. EU behöver införa ett förbud mot handel med elfenben. Bara ett fåtal mycket begränsade undantag bör kunna komma i fråga. De undantagen skulle gälla för handel till och mellan officiella museer samt för äldre musikinstrument och antikviteter innehållandes bara små mängder elfenben.

Elefanter kan inte själva skydda sig mot tjuvjägare och grov organiserad brottslighet. Därför måste EU agera innan tiden har runnit ut för elefanterna.


Eleonora Panella
Senior campaigner, International fund for animal welfare
Roger Petersson
Generalsekreterare, World animal protection
Tom Svensson
Bevarandefotograf
Erik Hansson
Chefredaktör, Natursidan.se
Filippa Tarras-Wahlberg
Grundare, Wildhood foundation

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget