Danskpolsk gasledning kryssar mellan minor och vrak

INTERNATIONELLT. Tumlare, kemiska stridsmedel, okända vrak och saltvattenströmmar. Det finns mycket som Danmark och Polen bör ta hänsyn till om de drar en gasledning genom svenska vatten, enligt de svenska myndigheterna.

Det bästa vore om Energinet i Danmark och Gaz-System S. A. i Polen lät bli att bygga Baltic Pipe, den planerade gasledningen för naturgas från norska Nordsjön till Danmark och Polen. Det konstaterar Havsmiljöinstitutet i sitt yttrande till Naturvårdsverket om det danskpolska energiprojektet, där en av de viktigaste delarna är en gasledning i Östersjön.

En utbyggnad av infrastrukturen för naturgas i Östersjön försvårar arbetet med att nå Parisavtalets mål, enligt Havsmiljöinstitutet, eftersom det riskerar att binda upp energisystemet till fossila energikällor för lång tid framöver.

Men ska ledningen nu ändå dras, och eventuellt passera svensk ekonomisk zon, då finns det mycket för aktörerna att tänka på inför det kommande arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning. Det framgår av remissvaren från tolv olika myndigheter till Naturvårdsverket, som är spindeln i nätet för Esbokonventionen, konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang.

Login