Centern vill öka grön skatteväxling

BUDGET. Fossil gas ska bli dyrare samtidigt som biobränslen blir billigare. Med en grön skatteväxling hoppas Centerpartiet kunna frigöra skattesänkningar på jobb och företagande.

– Magdalena Andersson tömmer den berömda ladan så snabbt hon kan, sade Centerpartiets partiledare Annie Lööf när partiets vårbudget presenterades på torsdagen.

Svensk ekonomi står inför stora utmaningar menar Annie Lööf. Särskilt alarmerande är det att jobben inte växer tillräckligt snabbt, medan det motsvarande gäller för utgifterna. För att råda bot på det föreslår Centerpartiet att kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken minskar med 18 miljarder kronor fram till år 2020.

Centerpartiet vill också se en grön skatteväxling. Skatteundantag för fossil gas ska tas bort samtidigt som skatten sänks på biodrivmedel, det ska heller inte finnas skatt på småskalig solenergi. Dessutom ska 30 000 nya laddstolpar byggas.

Login