Budgeten som ska rubba våra trafikmönster

BUDGET. Vi ska flyga mindre, elcykla mer och ta bussen till jobbet istället för bilen. Dessutom har regeringen långt ifrån gett upp kilometerskatten för lastbilar.

Efter flera veckor av budgetutspel från regeringen, på onsdagsmorgonen var det dags för finansminister Magdalena Andersson (S) att presentera budgetpropositionen i sin helhet.

På transportområdet står det nu klart att regeringen tänker göra sitt bästa för att få befolkningen att lägga om sina res- och transportvanor. Regeringens vapen i budgetpropositionen för att uppnå detta är bland annat den kontroversiella flygskatten, en ny miljöbilspremie (inklusive straffavgift för de miljöovänligaste bilarna) och ett rejält bidrag från staten till den som köper en elmoped eller elcykel.

Men av budgetpropositionen framgår det också att regeringen nu tänker ta tag i en rejäl surdeg, nämligen att se över reseavdragets utformning – en fråga som berör landets många arbetspendlare. Dagens reseavdrag gynnar bilåkande framför kollektivtrafik i allt för hög grad, lyder kritiken. Behovet av en översyn har bland annat lyfts fram av den parlamentariska Landsbygdskommittén.

Login