Blyhagelförbud på plats – trots stark svensk opposition

JAKT. S-parlamentariker gick emot den egna regeringslinjen när de röstade för att stoppa ett förslag som ska begränsa blyanvändningen i jakt. Med sig hade de en majoritet av de svenska ledamöterna. Men det räckte inte hela vägen.

Om två år kommer nya begränsningar av blyhagelanvändningen att införas i EU. Det står klart efter att den sista reella protestmöjligheten mot förslaget röstats ner i EU-parlamentet.

Det hade krävts att över hälften av EU-parlamentarikerna ställde sig bakom en protest mot kommissionens förslag för att det skulle åka tillbaka till högkvarteret Berlaymont, men med röstsiffrorna 292 mot 362 var slaget förlorat.

Men hos de nordiska grannarna var majoriteterna omvända. I både Finland och Sverige var det endast miljö- och vänsterpartierna som helt ställde sig bakom förordningsförslaget.

Trots att den svenska regeringen tidigare röstat för förslaget, ställde sig de svenska socialdemokraterna Johan Danielsson och Erik Bergkvist bakom protesten.

– För min del såg jag att detta som en väldigt fri omröstning, säger Erik Bergkvist till Altinget och fortsätter:
– Regeringen har ju en linje på många olika områden. Men saker har olika tyngd. I det här fallet har jag inte upplevt någon partipiska alls.

Det är ytterst ovanligt att ni inte är enade i S. Ser du inte att det är ett problem att ni är splittrade?
– Det vanliga är att vi kommer överens. Men ibland är det inte så, och så kan det vara.

För Erik Bergkvist del är det framför allt den omdiskuterade definitionen av våtmarker som låg bakom hans protest.

Enligt jägarintressens tidigare tolkning av förslaget skulle skrivningarna i praktiken leda till att ett vattenglas räknas som en våtmark, som därefter kräver ett 100 meters skyddsområde där blyhagel inte får användas. Motsvarande tolkning delas dock inte av miljöintressen.

Login