Biodrivmedelssutredare ser öppningar för nya styrmedel

DIREKTIV. Januaripartierna vill minska importen av biobränslen till transportsektorn. Energimyndigheten får i uppdrag att syna olika förslag på stimulansåtgärder.
– Är det så att alla tutar och kör i och med reduktionsplikten, så kan vi luta oss tillbaka, säger Helena Leander på Energimyndigheten.

Efter flera politiska åtgärder – reduktionspliktsbesked, öppningar inom Industriklivet för att stödja investeringar i biodrivmedelsanläggningar och kreditgarantierna för att minska riskerna – är ett antal projekt för produktion av biodrivmedel igång. Men räcker det för att få igång den inhemska produktionen i tillräckligt stor skala?

– Det är en av frågorna som jag tänker att vi behöver borra ordentligt i, säger utredaren Helena Leander på Energimyndigheten till Altinget och fortsätter:
– Vi behöver ha på fötterna kring detta, så att vi skaffar oss en ordentlig bild av vad branschen tycker. Är det så att alla tutar och kör i och med reduktionsplikten, så kan vi luta oss tillbaka. Men är det inte så, så kan det vara relevant att titta på ytterligare styrmedel.

Login