Betänkande: Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

Miljö- och jordbruksutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i miljöbalken.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login