Avfall från stora byggen ska göra mer nytta

INFRASTRUKTUR. Naturvårdsverket får på egen begäran uppdraget att reda ut hur mer material, som i dag ses som avfall, ska kunna återanvändas som exempelvis anläggningsmaterial.
– Som det är i dag är det helt hål i huvudet, säger branschföreningen SBMI:s vd Mårten Sohlman.

Vid regeringssammanträdet under torsdagen fick Naturvårdsverket uppdraget att lösa på en situation som irriterat involverade aktörer under många år.

En stor del av de schakt-, jord- och entreprenadmassor som i dag tas fram vid stora infrastrukturprojekt används nämligen inte för exempelvis markbearbetning i närliggande byggprojekt. Detta då de klassas som avfall, vilket istället gör att materialen transporteras bort och ofta hamnar på deponi.

Situationen leder till onödiga kostnader och det hade både varit mer resurseffektivt, klimatsmart och transportsmart att kunna använda mer av materialet igen, anser regeringen i sitt beslut. Bara i Stockholmsområdet genereras årligen 15-20 miljoner ton.

–  Det här låter helt i linje med våra medlemmars värdegrund att allt ska användas så högt upp i avfallshierarkin som möjligt, säger Viveke Ihd, vd för Återvinningsindustrierna. 

Login