Debatt

"Att skydda natur är en vinst för klimatet"

DEBATT. Ökad avverkning och biobränslen kommer inte att rädda klimatet som skogsindustrin och politiker ofta påstår. Det enda som hjälper är att minska vår konsumtion och därmed skövlingen av vår natur, skriver Kristina Bäck och Amanda Tas, Skydda Skogen.

Amanda Tas och Kristina Bäck , Skydda Skogen.
Amanda Tas och Kristina Bäck , Skydda Skogen.Foto: Skydda skogen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Kristina Bäck och Amanda Tas
Föreningen Skydda Skogen, initiativtagare till Manifestation för biologisk mångfald

Över 4000 växter, djur och svampar är hotade i Sverige. Det uppmärksammades förra veckan då det var FN:s dag för biologisk mångfald. Fåglar, djur och växter som tidigare har varit allmänna har blivit ovanliga. De största hoten mot arterna är storskaligt jordbruk och skogsbruk. Andra hot är utfiskning, föroreningar och klimatförändringar.

Flera forskare, bland annat E O Wilson med sitt projekt Half Earth förespråkar att stora arealer med natur måste skyddas i världen för att säkra den biologiska mångfalden. Först då träder vi in i en så kallad säker zon för vår överlevnad på
jorden. Flera arter behöver upp emot 20-50 procent lämpligt habitat på landskapsnivå vilket innebär att större sammanhängande naturområden krävs för ekosystemens överlevnad.

Lika allvarligt som klimathotet

Hotet mot den biologiska mångfalden är lika allvarligt som hotet mot klimatet. Frågorna hör ihop och bör kopplas samman. Att skydda natur med stor biologisk
mångfald är en vinst för klimatet. Detta eftersom artrika ekosystem med stor biologisk mångfald är robustare och klarar klimatförändringar bättre. Artrika skogar som hyser många arter lagrar mycket kol och bör därför lämnas ifred istället för att avverkas, vilket sker på flera ställen i Sverige nu.

Livsmiljöer försvinner vid avverkning

Artrika skogar som hyser många arter lagrar mycket kol och bör därför lämnas ifred istället för att avverkas, vilket sker på flera ställen i Sverige nu.

Vi som skriver detta har själva upplevt hur artrika gamla skogar anmäls till avverkning och avverkas, bland annat nu i Ore Skogsrike i Dalarna, i Jämtland och i Norrbotten. När gamla skogar avverkas försvinner livsmiljöerna för många arter. Vid avverkning så frigörs även det kol som dessa skogar lagrar i marken ut i atmosfären. Det nedhuggna timret blir ofta till kortlivade produkter som vi bara slänger. Eller så förvandlas det till biobränsle.

Biobränsle släpper ut lika mycket kol i atmosfären som fossila bränslen när det förbränns. Något som ofta inte nämns då biobränsle från skogen förespråkas. Ökad avverkning och biobränslen kommer därför inte att rädda klimatet som skogsindustrin och politiker ofta påstår. Det enda som hjälper är att minska vår konsumtion och därmed även skövlingen av natur.

Tuffare politiska beslut

Politiker borde lyssna mer på naturvårdsforskningen och på folket. Enligt en undersökning från Naturvårdsverket anser 8 av 10 svenskar att det är mycket viktigt med skydd av natur.

Vi måste tänka på kommande generationer. Det kräver tuffare politiska beslut, bland annat om att skydda mer natur och att minska konsumtionen på jorden – och det är bråttom. Som det är nu håller vi på att såga av den gren som vi sitter på.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00