Artskyddsöversyn dröjer – flera frågor återstår

KOMMITTÉDIREKTIV. Ännu dröjer den laddade översynen av artskyddsförordningen. Flera knäckfrågor återstår fortfarande att lösa ut, enligt partiföreträdare inblandade i förhandlingarna.

Det börjar närma sig två år sedan dåvarande miljöminister Karolina Skog (MP) gav besked om att artskyddsföreningen skulle ses över – men längre kom aldrig MP och S.

För partierna bakom januariavtalet var den första målsättningen att få igång motsvarande utredning under hösten 2019. Nästa bud var januari, men fortfarande lyser utredningsdirektiven med sin frånvaro. Förhandlingar pågår, lyder budskapet.

– Vi har en bit kvar. Säkert ett par möten till. För vi har haft två möten där vi diskuterat direktiven, och jag skulle säga att vi behöver diskutera dem mer, säger Peter Helander, Centerpartiets talesperson i skogsfrågor till Altinget.

Login