Amanda Linds lagförslag om samisk konsultationsordning faller

RIKSDAGEN. Regeringen och kulturminister Amanda Lind (MP) får inte tillräckligt riksdagsstöd för propositionen om en konsultationsordning som ska involvera samiska företrädare i vissa ärenden. "Vårt budskap är: Gör om och gör bättre." säger Tuve Skånberg (KD).

Det finns ingen majoritet i riksdagen för regeringens lagförslag om en konsultationsordning som rör det samiska folket. Det framgår av de följdmotioner som partierna har lämnat in. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna yrkar alla på avslag.

– Vi har gått samman med kollegorna i Moderaterna om en motion. Vårt budskap är: Gör om och gör bättre, säger Tuve Skånberg, KD-ledamot i konstitutionsutskottet, till Altinget.

Lagförslaget innebär att regeringen, myndigheter och kommuner ska vara skyldiga att konsultera samiska företrädare innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. Det fanns många invändningar under remissomgången – från såväl näringsliv, kommuner, myndigheter som från samiskt håll. Nu är det endast Liberalerna, förutom de två regeringspartierna, som ger propositionen sitt fulla stöd.

Login