Älvräddarna överklagar regeringens vattenkraftsplan

ÖVERKLAGAN. Den nationella planen för överprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Det anser Älvräddarnas samorganisation som har överklagat regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

I somras fattade regeringen beslut om den nationella planen för att förse Sveriges vattenkraftverk (Nap) med moderna miljövillkor. Men miljöorganisationen Älvräddarnas samorganisation anser att planen är problematisk på en rad punkter och har överklagat regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi är inte ett dugg nöjda med Nap:en och har funderat på hur vi ska komma åt den, säger generalsekreterare Christer Borg till Altinget och fortsätter:

– De storskaliga kraftverken, som utgör 95 procent av produktionen, skyddas in absurdum i planen. De anses så viktiga att man skippar att ställa miljökrav på dom.

Login