Alliansens egen havsmyndighet i snålblåst

HAVSBETÄNKANDET. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna tvekar inför förslagen att utöka Havs- och vattenmyndighetens uppdrag. KD tycker att myndigheten ska läggas ned, SD överväger samma sak och M vill göra en översyn.

Det var en lång lista med förslag som Miljömålsberedningen lämnade i sitt havsbetänkande i slutet av förra veckan. Ett förslag är att ansvaret för övergödningsfrågan flyttas från Havs- och vattenmyndigheten (Hav) till Jordbruksverket. Men andra förslag innebär ett utökat ansvar för Hav, inte minst uppdraget att fördela nya forskningsmedel på havsområdet. Men det är något som Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna alla vänder sig emot i sina särskilda yttranden.

– Vi delar den skepsis som finns mot Havsmyndigheten. Därför är vi skeptiska till att lägga fler uppdrag där och därför reagerar vi mot att lägga förvaltningen av nya forskningsanslag hos Hav, säger Martin Kinnunen, SD:s ledamot i Miljömålsberedningen, till Altinget.

M, KD och SD tycker alla att det istället är Formas som borde fördela forskningspengarna.

Login